Nyheter

Kunder vill ha enkla och förutsägbara fjärrvärmepriser

Forskning visar att fjärrvärmens prismodeller ska vara begripliga, möjliga att förutsäga och kunna kommuniceras vidare.

24 aug 2016


Ålyngel sätts ut på västkusten

Under två dagar sätts drygt 400 000 ålyngel ut vid Kungälv, Orust och Tjörn inom programmet Krafttag ål. Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på olika åtgärder för att vända utvecklingen.

18 aug 2016


Utlysning bränslebaserad el- och värmeproduktion

Nu öppnar vi en ny utlysning i Bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA. Välkommen med din projektansökan senast den 26 september.

17 aug 2016


Nu krävs samling för att komma framåt inom CCS

Arbetet med infångning och lagring av koldioxid, CCS går ingalunda på lågvarv – snarare tvärtom. Det säger Helena Sellerholm, områdesansvarig för kraft och värme på Energiforsk.

16 aug 2016


Vallodling kan bidra till klimatnytta

Att introducera gräs i spannmålsväxtföljden i Skåne och Västra Götaland skulle kunna bidra med mer biogas än hela dagens svenska biogasproduktion. Det motsvarar 0,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

1 aug 2016 - Transporter och drivmedel


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar

7 sep
2016


21 sep
2016
SP Technical Research Institute of Sweden in Borås
Aging of polymers in nuclear applications27 okt
201610 maj
2017
Bygget, Stockholm
Solels programkonferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

Visa fler konferenser Visa fler utlysningar

Vi driver forskning inom