Nyheter

Seminarium om dammätning

I mitten av februari genomför vi ett seminarium om dammätning för att diskutera hur mätningar kan användas som stöd för ett effektivt underhåll. Syftet är också att förbättra förståelsen för dammkonstruktionernas beteenden och för bedömningen av dammsäkerheten.

17 jan 2018


Viktigt att vårda sina tillgångar

En effektiv tillgångsförvaltning kräver att en organisation strävar mot ett övergripande mål. ”Stamnätet är vår egendom, det är det vi ska förvalta!” säger Marcus Stenstrand som har specialiserat sig på tillgångsförvaltning.

10 jan 2018


Tack och hej då ELEKTRA

Elektra har under 25 år löst en rad olika behov inom elkraftindustrin och för samhället i stort. Forskningen har kunnat bidra till ett mer hållbart energisystem, minskat antalet elavbrott och gjort elnätet och användningen av energi mer effektiv. Nu summerar vi de senaste årens forskning!

8 jan 2018


Kom och träffa energistudenter!

Energiforsk arrangerar tillsammans med Energiföretagen Sverige en unik träff med studenter från KTH den 12 februari 2018.

3 jan 2018


Bra trots allt

Jag gick in i det här året med en viss bävan. Donald Trump hade just blivit vald och mycket kändes osäkert. Men glädjande nog har utvecklingen fortsatt åt rätt håll. Energipolitiken både här hemma och i utlandet färgas fortfarande av Parisavtalet.

21 dec 2017


Nyhetsarkiv

Vi driver forskning inom