Nyheter

Spännande samverkan

Energiforsk kommer att samverka med Grön Bostad Stockholm och Smart City Sweden för att utveckla innovationer kring affärer, teknik och hållbara städer.

18 okt 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Nytt verktyg för kostnads-nyttoanalys i vattenkraften

Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter.

13 okt 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Vindforskning som bidrar till 100 % förnybart

Kom, lyssna och mingla när forskare och näringsliv möts i samtal med fokus på ny kunskap på Vind 2017, Münchenbryggeriet i Stockholm i eftermiddag!

11 okt 2017 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Rösta på våra betongforskare

En av våra duktiga forskare kan bli årets betongforskare 2017! Forskningen syftar till att öka säkerheten och minska produktionsbortfallet genom att utveckla och förvalta betongkonstruktioner inom vattenkraft och kärnkraft.

9 okt 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Forskare ser in i framtiden

När slutrapporterna från Fjärrsyn analyseras av tre forskare är deras slutsats att det i forskningen kring fjärrvärme saknas en tydlig målbild för fjärrvärmens roll i framtiden.

25 sep 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Nyhetsarkiv

Vi driver forskning inom