Nyheter

Kvalitet viktigt när sol och vind blir gas

När mer förnybar gas produceras och exporteras till gasnätet uppstår en ny situation för nätoperatörerna och i förlängningen även för kunderna. Det handlar om att kunna mäta och säkerställa kvaliteten på den gas som levereras till slutkunden visar ny forskning vid Lunds universitet.

2 dec 2016 - Transporter och drivmedel


Förändring redan på väg

Under rubriken Elmarknaden är splittrad – vad kan göras? talade Malcolm Keay, senior forskaren från Oxford under EFORIS-programmets konferens Energy or Capacity "När utvecklingen av elmarknaden diskuteras tar man inte hänsyn till att hela elmarknadens affärslogik vänts upp och ned och att en förändring redan är på väg!"

29 nov 2016


Biogasens roll i den hållbara staden

Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Biogas har en viktig roll att spela i den omställningen. Användning av biogas tillför ingen koldioxid till atmosfären. Avfall från stad och landsbygd är en resurs som ger vinster i form av minskad klimat- och miljöpåverkan, en lägre grad av övergödning och bättre luftkvalitet.

25 nov 2016 - Transporter och drivmedel


Vårda vindkraftparkerna

Vindkraftsägare lägger stora resurser inför att en vindkraftpark ska byggas. Och när anläggningen är på plats görs oftast bara planerad service. Ett nytt forskningsprojekt från Vindforsk visar hur man kan öka energiproduktionen i både driftsatta och framtida vindkraftverk genom att följa upp befintliga verk bättre.

22 nov 2016 - Kraftöverföring med sol- och vindkraft


Ingen kolrevolution

När Nordegren & Epstein i P1 ville veta mer om Trumps kolrevolution och Sveriges klimatavtryck kallades Markus Wråke in för att reda ut begreppen och ge sin syn på saken.

17 nov 2016


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar


10 maj
2017
Bygget, Stockholm
SolEl programkonferens

17 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

Visa fler konferenser Visa fler utlysningar

Vi driver forskning inom