Nyheter

”Innovativa företag har chans att bli lönsamma”

Många spännande nyheter och slutsatser presenterades när Heymi Bahar drog de viktigaste slutsatserna av IEAs senaste analyser och framtidsprognoserna för förnybart energi under ett fullsatt seminarium i dag.

18 jan 2017


Zink kan ingå i den cirkulära ekonomin

Nya forskningsresultat visar att det är möjligt att återvinna 70 procent av zinken ur flygaska från förbränning av avfall vilket ger stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Metoden går ut på att flygaskan tvättas och omvandlas till slagg.  I asktvätten utvinns zinkhydroxid som därefter kan vidareförädlas till zinktackor hos en zinkproducent.

16 jan 2017


Hans Blix får pris under vår kärnkraftkonferens

Under den inledande middagen till Energiforsks konferens Nuclear Technology and Policy Developments den 24 januari kommer Hans Blix att tilldelas Sveriges Kärntekniska Sällskaps hederspris.

12 jan 2017 - Vattenkraft och kärnkraft


Forskare ser nyväckt intresse för bränsleceller

–Jag tror att bränslecellsbilar, och den infrastruktur som hör till, kommer att växa fram till 2020 och att vi får se en gradvis utveckling där industrin kommer att testa marknaden för bränslecellsfordon, säger Chalmersforskaren Magnus Karlström när programmet Teknikbevakning bränsleceller i slutet av förra året hade konferens.

10 jan 2017


Ny app kan minska energianvändningen

En ökad digitalisering ökar också möjligheten att använda informations- och kommunikationsteknologi för att följa upp fjärrvärmekunders anläggningar. Genom att visualisera data om värmesystemet kan både kunden och fjärrvärmebolaget förbättra driften vilket är bra både för kunden och för företaget.

2 jan 2017 - Värme, kyla och kraftvärme


Visa fler nyheter

Konferenser och utlysningar


22 mar
2017

10 maj
2017
Bygget, Stockholm
SolEl programkonferens

18 maj
2017
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elkraft 2017

Visa fler konferenser Visa fler utlysningar

Vi driver forskning inom