Nyheter

Drift och underhåll av turbiner

Välkommen på en tredagars kurs om drift och underhåll av vattenkraftturbiner i Oslo den 25 till den 27 oktober. Kursen arrangeras av Energi Norge och vänder sig till personer som planerar och ansvarar för teknisk drift och underhåll av vattenkraftturbiner.

6 okt 2016 - Vattenkraft och kärnkraft


I dag välkomnar vi vår nya vd Markus Wråke!

Markus är civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han kommer närmast från en tjänst som chef för energisystemanalys på IVL Svenska Miljöinstitutet.

3 okt 2016


Viktiga resultat om hur polymerer åldras

När Dr Sue Burnay föreläser om åldring av polymera material i kärnkrafttillämpningar för den europeiska kärnkraftsindustrin blir platserna bokade direkt. Frågor som vilka parametrar styr åldring av polymera material och vilka metoder finns det för att analysera åldring vill alla få svar på.

24 sep 2016


Fjärrvärmeframgångar i Seoul

Det var flera svenska framgångar vid den internationella konferensen DHC 2016 i Korea i början av september. Fjärrvärmeprofessorn Sven Werner och den tidigare Fjärrsynsforskaren Kristina Lygnerud som studerat risker med spillvärmeinvesteringar i fjärrvärmenät fick pris för utmärkt forskning.

20 sep 2016 - Värme, kyla och kraftvärme


Vi söker en ekonomiansvarig med sinne för affärer

Vi går nu in i en ny utvecklingsfas och behöver vidareutveckla vår ekonomifunktion. Därför söker vi en ny medarbetare som ska sköta vår ekonomihantering, ingå i ledningsgruppen och vara aktiv i företagets affärsmässiga utveckling.

9 sep 2016


Visa fler nyheter

Vi driver forskning inom