Utvecklad av WSP

 


 Information

Välkommen till Elforsks webbaserade beräkningsapplikation för att beräkna och jämföra elproduktionskostnaden för nya och framtida elproducerande anläggningar.

Beräkningsapplikationen är ett komplement till rapporten ”El från nya och framtida anläggningar 2014” och utgör ett verktyg för att kunna göra egna analyser och jämförelser. Samtliga förinställda indata i applikationen finns beskrivna i rapporten, tillsammans med en utförlig instruktion om hur beräkningsapplikationen är uppbyggd. Välj de anläggningar som är av intresse att analysera nedan. Indataparametrar kan justeras men tänk på att beräkningarna är optimerade för standardvärdena. Resultaten längre ner på sidan uppdateras direkt, dock kan beräkningarna ta längre tid om många anläggningar är valda. Både indataparametrar och resultat kan exporteras till Excel-format. Diagram med resultatet kan också skapas. För att återställa hela applikationen och börja om från början, ladda om sidan. Applikationen kan endast användas med moderna webbläsare (Internet Explorer 10 eller nyare versioner är kompatibla med denna applikation).


 Val av anläggningar

Välj de anläggningar som ska ingå i beräkningarna genom att bocka i rutorna vid respektive anläggning. Samtliga anläggningar i en kategori kan väljas genom att klicka på knappen ”Alla ovan”.

Kondenskraft

 

Vatten, vind, sol

 

Kraftvärme

 

Semikommersiella tekniker

 

 Parametrar.

Navigera mellan valda anläggningar med hjälp av flikarna nedan. Samtliga parametrar är förinställda med standardvärden för respektive anläggningsalternativ, majoriteten går att modifiera fritt genom att ändra i skrivfälten. Samtliga parametrar kan återställas till de förinställda standardvärdena för respektive anläggningsalternativ genom att klicka på knappen ”Återställ”. Indatatabellen kan exporteras till en Excel-fil genom att klicka på ”Ladda ned parametrar ”. OBS! Ändras indata av användaren gäller inte nödvändigtvis övriga indata längre och beräkningen kan bli felaktig. Ändras exempelvis en anläggningsstorlek gäller inte nödvändigtvis den i förväg angivna specifika investeringskostnaden längre

Allmänna beräkningsförutsättningar {{plant.Namn}}
Avskrivningstid {{::units['Avskrivningstid']}}
Kalkylränta {{::units['Kalkylränta']}}
 
Tekniska indata {{plant.Namn}}
Bränsletyp {{::units['Bränsletyp']}} {{plant['Bränsletyp']}}
Värmevärde {{::units['Värmevärde']}}
Eleffekt netto  {{::units['Eleffekt netto']}}
Intern elförbrukning  {{::units['Intern elförbrukning']}}
Elverkningsgrad {{::units['Elverkningsgrad']}} {{plant['Elverkningsgrad'] | percentage:0}}
Eleffekt Brutto [MW] {{vm.calc.EleffektBrutto(plant) | number:1}}
 
Utnyttjande {{plant.Namn}}
Förväntade fullasttimmar  {{::units['Förväntade fullasttimmar']}}
Tillgänglighet {{::units['Tillgänglighet']}}
Fullasttimmar, inkl. tillgänglighet [tim/år] {{vm.calc.FullasttimmarInklTillganglighet(plant) | number:0}}
 
Investeringskostnader (kapitalkostnad) {{plant.Namn}}
Specifik investeringskostnad (Default) {{::units['Specifik investeringskostnad (Default)']}}
Byggränta {{::units['Byggränta']}}
Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning) {{::units['Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning)']}}
Fördelning av investering - 1 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 1 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 2 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 2 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 3 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 3 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 4 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 4 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 5 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 5 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 6 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 6 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 7 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 7 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 8 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 8 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 9 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 9 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 10 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 10 år före driftsättning']}}
Byggtid sfa fördelning [år] {{vm.calc.ByggtidSfaFordelning(plant)}}
Specifik byggräntekostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.SpecifikByggrantekostnad(plant) | number:0}}
Total specifik investeringskostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.TotalSpecifikInvesteringskostnad(plant) | number:0}}
 
Drift- och underhållskostnad {{plant.Namn}}
DoU - fast årlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - fast årlig']}}
DoU - rörlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig']}}
DoU - rörlig (baserad på elproduktion) {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig (baserad på elproduktion)']}}
 
Bränslekostnad {{plant.Namn}}
Bränslepris {{::units['Bränslepris']}}
Bränslepris (baserad på elproduktion) {{::units['Bränslepris (baserad på elproduktion)']}}
 
Reinvestering {{plant.Namn}}
Reinvestering {{::units['Reinvestering']}}
Tid mellan grund- och reinvestering {{::units['Tid mellan grund- och reinvestering']}}
 
Platsspecifika kostnader {{plant.Namn}}
Engångskostnad år 0 (valfri) {{::units['Platsspecifik kostnad - Engångskostnad år 0']}}
Extra årlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra årlig kostnad']}}
Extra rörlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra rörlig kostnad']}}
 
Miljöutsläpp {{plant.Namn}}
NOx-utsläpp per bränsleenhet {{::units['NOx-utsläpp per bränsleenhet']}}
Svavelutsläpp per bränsleenhet {{::units['Svavelutsläpp per bränsleenhet']}}
CO2-utsläpp per bränsleenhet {{::units['CO2-utsläpp per bränsleenhet']}}
 
Intäkter {{plant.Namn}}
Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta) {{::units['Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta)']}}
Rörlig intäkt  {{::units['Rörlig intäkt']}}
Återbetalning NOx {{::units['Återbetalning Nox']}}
 
Skatter och avgifter {{plant.Namn}}
Skattesats - Energiskatt {{::units['Skattesats - Energiskatt']}}
Procent av energiskatt, el {{::units['Procent av energiskatt, el']}}
Procent av energiskatt, värme {{::units['Procent av energiskatt, värme']}}
Procent av energiskatt, hjälpkraft {{::units['Procent av energiskatt, hjälpkraft']}}
Skattesats - CO2-skatt {{::units['Skattesats - CO2-skatt']}}
Procent av CO2-skatt, el {{::units['Procent av CO2-skatt, el']}}
Procent av CO2-skatt, värme {{::units['Procent av CO2-skatt, värme']}}
Procent av CO2-skatt, hjälpkraft {{::units['Procent av CO2-skatt, hjälpkraft']}}
Kostnad per utsläppsrätt {{::units['Kostnad per utsläppsrätt']}}
Skattesats - Effektskatt  {{::units['Skattesats - Effektskatt']}}
Skattesats - Svavelskatt {{::units['Skattesats - Svavelskatt']}}
NOx-avgiftsnivå {{::units['NOx-avgiftsnivå']}}
Fastighetsskatt {{::units['Fastighetsskatt']}}
 
Allmänna beräkningsförutsättningar {{plant.Namn}}
Avskrivningstid {{::units['Avskrivningstid']}}
Kalkylränta {{::units['Kalkylränta']}}
 
Tekniska indata {{plant.Namn}}
Antal verk {{::units['Antal verk']}}
Effekt per verk (brutto)  {{::units['Effekt per verk (brutto)']}}
Total eleffekt brutto [MW] {{vm.calc.TotalEleffektBrutto(plant) | smartnumber}}
 
Utnyttjande {{plant.Namn}}
Förväntade fullasttimmar  {{::units['Förväntade fullasttimmar']}}
Tillgänglighet {{::units['Tillgänglighet']}}
Fullasttimmar, inkl. tillgänglighet [tim/år] {{vm.calc.FullasttimmarInklTillganglighet(plant) | number:0}}
 
Investeringskostnader (kapitalkostnad) {{plant.Namn}}
Specifik investeringskostnad (Default) {{::units['Specifik investeringskostnad (Default)']}}
Byggränta {{::units['Byggränta']}}
Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning) {{::units['Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning)']}}
Fördelning av investering - 1 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 1 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 2 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 2 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 3 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 3 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 4 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 4 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 5 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 5 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 6 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 6 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 7 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 7 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 8 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 8 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 9 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 9 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 10 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 10 år före driftsättning']}}
Byggtid sfa fördelning [år] {{vm.calc.ByggtidSfaFordelning(plant)}}
Specifik byggräntekostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.SpecifikByggrantekostnad(plant) | number:0}}
Total specifik investeringskostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.TotalSpecifikInvesteringskostnad(plant) | number:0}}
 
Drift- och underhållskostnad {{plant.Namn}}
DoU - fast årlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - fast årlig']}}
DoU - rörlig (baserad på elproduktion) {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig (baserad på elproduktion)']}}
 
Reinvestering {{plant.Namn}}
Reinvestering {{::units['Reinvestering']}}
Tid mellan grund- och reinvestering {{::units['Tid mellan grund- och reinvestering']}}
 
Platsspecifika kostnader {{plant.Namn}}
Engångskostnad år 0 (valfri) {{::units['Platsspecifik kostnad - Engångskostnad år 0']}}
Extra årlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra årlig kostnad']}}
Extra rörlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra rörlig kostnad']}}
 
Intäkter {{plant.Namn}}
Elcertifikat (Utbetalning i 15 år) {{::units['Elcertifikat (Utbetalning i 15 år)']}}
Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta) {{::units['Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta)']}}
Rörlig intäkt  {{::units['Rörlig intäkt']}}
 
Skatter och avgifter {{plant.Namn}}
Fastighetsskatt {{::units['Fastighetsskatt']}}
 
Allmänna beräkningsförutsättningar {{plant.Namn}}
Avskrivningstid {{::units['Avskrivningstid']}}
Kalkylränta {{::units['Kalkylränta']}}
 
Tekniska indata {{plant.Namn}}
Bränsletyp {{::units['Bränsletyp']}} {{plant['Bränsletyp']}}
Värmevärde {{::units['Värmevärde']}}
Eleffekt netto  {{::units['Eleffekt netto']}}
Intern elförbrukning  {{::units['Intern elförbrukning']}}
Värmeeffekt netto, inkl. RGK  {{::units['Värmeeffekt netto, inkl. RGK']}}
Intern värmeförbrukning {{::units['Intern värmeförbrukning']}}
Alfavärde netto, inkl. RGK [-] {{vm.calc.AlfavardeNettoRGK(plant) | number:3}}
Elverkningsgrad (bränsle till el netto) [%] {{vm.calc.Elverkningsgrad(plant) | percentage:1}}
Totalverkningsgrad {{::units['Totalverkningsgrad']}}
Eleffekt Brutto [MW] {{vm.calc.EleffektBrutto(plant) | number:1}}
 
Utnyttjande {{plant.Namn}}
Förväntade fullasttimmar  {{::units['Förväntade fullasttimmar']}}
Tillgänglighet {{::units['Tillgänglighet']}}
Systemverkningsgrad {{::units['Systemverkningsgrad']}}
Fullasttimmar, inkl. tillgänglighet [tim/år] {{vm.calc.FullasttimmarInklTillganglighet(plant) | number:0}}
 
Investeringskostnader (kapitalkostnad) {{plant.Namn}}
Specifik investeringskostnad (Default) {{::units['Specifik investeringskostnad (Default)']}}
Byggränta {{::units['Byggränta']}}
Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning) {{::units['Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning)']}}
Fördelning av investering - 1 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 1 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 2 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 2 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 3 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 3 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 4 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 4 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 5 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 5 år före driftsättning']}}
Byggtid sfa fördelning [år] {{vm.calc.ByggtidSfaFordelning(plant)}}
Specifik byggräntekostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.SpecifikByggrantekostnad(plant) | number:0}}
Total specifik investeringskostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.TotalSpecifikInvesteringskostnad(plant) | number:0}}
 
Drift- och underhållskostnad {{plant.Namn}}
DoU - fast årlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - fast årlig']}}
DoU - rörlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig']}}
DoU - rörlig (baserad på elproduktion) {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig (baserad på elproduktion)']}}
 
Bränslekostnad {{plant.Namn}}
Bränslepris {{::units['Bränslepris']}}
 
Reinvestering {{plant.Namn}}
Reinvestering {{::units['Reinvestering']}}
Tid mellan grund- och reinvestering {{::units['Tid mellan grund- och reinvestering']}}
 
Platsspecifika kostnader {{plant.Namn}}
Engångskostnad år 0 (valfri) {{::units['Platsspecifik kostnad - Engångskostnad år 0']}}
Extra årlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra årlig kostnad']}}
Extra rörlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra rörlig kostnad']}}
 
Miljöutsläpp {{plant.Namn}}
NOx-utsläpp per bränsleenhet {{::units['NOx-utsläpp per bränsleenhet']}}
Svavelutsläpp per bränsleenhet {{::units['Svavelutsläpp per bränsleenhet']}}
CO2-utsläpp per bränsleenhet {{::units['CO2-utsläpp per bränsleenhet']}}
 
Värmekreditering {{plant.Namn}}
Värmekreditering  {{::units['Värmekreditering']}}
 
Intäkter {{plant.Namn}}
Elcertifikat (Utbetalning i 15 år) {{::units['Elcertifikat (Utbetalning i 15 år)']}}
Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta) {{::units['Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta)']}}
Rörlig intäkt  {{::units['Rörlig intäkt']}}
Återbetalning NOx {{::units['Återbetalning Nox']}}
 
Skatter och avgifter {{plant.Namn}}
Skattesats - Energiskatt {{::units['Skattesats - Energiskatt']}}
Procent av energiskatt, el {{::units['Procent av energiskatt, el']}}
Procent av energiskatt, värme {{::units['Procent av energiskatt, värme']}}
Procent av energiskatt, hjälpkraft {{::units['Procent av energiskatt, hjälpkraft']}}
Skattesats - CO2-skatt {{::units['Skattesats - CO2-skatt']}}
Procent av CO2-skatt, el {{::units['Procent av CO2-skatt, el']}}
Procent av CO2-skatt, värme {{::units['Procent av CO2-skatt, värme']}}
Procent av CO2-skatt, hjälpkraft {{::units['Procent av CO2-skatt, hjälpkraft']}}
Kostnad per utsläppsrätt {{::units['Kostnad per utsläppsrätt']}}
Skattesats - Svavelskatt {{::units['Skattesats - Svavelskatt']}}
NOx-avgiftsnivå {{::units['NOx-avgiftsnivå']}}
Fastighetsskatt {{::units['Fastighetsskatt']}}
 
Allmänna beräkningsförutsättningar {{plant.Namn}}
Avskrivningstid {{::units['Avskrivningstid']}}
Kalkylränta {{::units['Kalkylränta']}}
 
Tekniska indata {{plant.Namn}}
Bränsletyp {{::units['Bränsletyp']}} {{plant['Bränsletyp']}}
Värmevärde {{::units['Värmevärde']}}
Eleffekt netto  {{::units['Eleffekt netto']}}
Intern elförbrukning  {{::units['Intern elförbrukning']}}
Värmeeffekt netto, inkl. RGK  {{::units['Värmeeffekt netto, inkl. RGK']}}
Intern värmeförbrukning {{::units['Intern värmeförbrukning']}}
Alfavärde netto, inkl. RGK [-] {{vm.calc.AlfavardeNettoRGK(plant) | number:3}}
Elverkningsgrad (bränsle till el netto) [%] {{vm.calc.Elverkningsgrad(plant) | percentage:1}}
Totalverkningsgrad {{::units['Totalverkningsgrad']}}
Eleffekt Brutto [MW] {{vm.calc.EleffektBrutto(plant) | number:1}}
 
Utnyttjande {{plant.Namn}}
Förväntade fullasttimmar  {{::units['Förväntade fullasttimmar']}}
Tillgänglighet {{::units['Tillgänglighet']}}
Systemverkningsgrad {{::units['Systemverkningsgrad']}}
Fullasttimmar, inkl. tillgänglighet [tim/år] {{vm.calc.FullasttimmarInklTillganglighet(plant) | number:0}}
 
Investeringskostnader (kapitalkostnad) {{plant.Namn}}
Specifik investeringskostnad (Default) {{::units['Specifik investeringskostnad (Default)']}}
Byggränta {{::units['Byggränta']}}
Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning) {{::units['Fördelning av investering - år 0 (Driftsättning)']}}
Fördelning av investering - 1 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 1 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 2 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 2 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 3 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 3 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 4 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 4 år före driftsättning']}}
Fördelning av investering - 5 år före driftsättning {{::units['Fördelning av investering - 5 år före driftsättning']}}
Byggtid sfa fördelning [år] {{vm.calc.ByggtidSfaFordelning(plant)}}
Specifik byggräntekostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.SpecifikByggrantekostnad(plant) | number:0}}
Total specifik investeringskostnad [kr/kW,el] {{vm.calc.TotalSpecifikInvesteringskostnad(plant) | number:0}}
 
Drift- och underhållskostnad {{plant.Namn}}
DoU - fast årlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - fast årlig']}}
DoU - rörlig {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig']}}
DoU - rörlig (baserad på elproduktion) {{::units['Drift- och underhållskostnad - rörlig (baserad på elproduktion)']}}
 
Bränslekostnad {{plant.Namn}}
Bränslepris {{::units['Bränslepris']}}
 
Reinvestering {{plant.Namn}}
Reinvestering {{::units['Reinvestering']}}
Tid mellan grund- och reinvestering {{::units['Tid mellan grund- och reinvestering']}}
 
Platsspecifika kostnader {{plant.Namn}}
Engångskostnad år 0 (valfri) {{::units['Platsspecifik kostnad - Engångskostnad år 0']}}
Extra årlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra årlig kostnad']}}
Extra rörlig kostnad (valfri)  {{::units['Platsspecifik kostnad - Extra rörlig kostnad']}}
 
Miljöutsläpp {{plant.Namn}}
NOx-utsläpp per bränsleenhet {{::units['NOx-utsläpp per bränsleenhet']}}
Svavelutsläpp per bränsleenhet {{::units['Svavelutsläpp per bränsleenhet']}}
CO2-utsläpp per bränsleenhet {{::units['CO2-utsläpp per bränsleenhet']}}
 
Värmekreditering {{plant.Namn}}
Värmekreditering  {{::units['Värmekreditering']}}
 
Intäkter {{plant.Namn}}
Elcertifikat (Utbetalning i 15 år) {{::units['Elcertifikat (Utbetalning i 15 år)']}}
Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta) {{::units['Investeringsbidrag (% av investering exkl. byggränta)']}}
Rörlig intäkt  {{::units['Rörlig intäkt']}}
Återbetalning NOx {{::units['Återbetalning Nox']}}
 
Skatter och avgifter {{plant.Namn}}
Kostnad per utsläppsrätt {{::units['Kostnad per utsläppsrätt']}}
Skattesats - Svavelskatt {{::units['Skattesats - Svavelskatt']}}
NOx-avgiftsnivå {{::units['NOx-avgiftsnivå']}}
Fastighetsskatt {{::units['Fastighetsskatt']}}
 

 Resultat

Resultatet redovisas i tabellform för respektive anläggning och kan exporteras till en Excel-fil genom att klicka på ”Ladda ned resultat".

Produktion {{plant.Namn}}
Nettoelproduktion [GWh,el/år] {{vm.calc.ElproduktionNetto(plant) * 0.001 | smartnumber}}
Värmeproduktion [GWh,värme/år] {{vm.calc.Varmeproduktion(plant) * 0.001 | smartnumber}}
 
Utsläpp {{plant.Namn}}
Svavelutsläpp [ton S/år] {{vm.calc.Svavelutslapp(plant) * 0.001 | number:1}}
NOx-utsläpp [ton NOx/år] {{vm.calc.NOxUtslapp(plant) * 0.001| number:1}}
CO2-utsläpp [ton CO2/år] {{vm.calc.CO2Utslapp(plant) | number:1}}
 
Summering av kostnader {{plant.Namn}}
Kapitalkostnad [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetInvesteringskostnadPerProduktion(plant) | number:2}}
Drift- och underhållskostnad [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetDoUPerProduktion(plant) | number:2}}
Bränslekostnad [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetBranslePerProduktion(plant) | number:2}}
Reinvestering [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetReinvesteringPerProduktion(plant) | number:2}}
Platsspecifik kostnad [öre/kWh,el] {{vm.calc.PlatsspecifikKostnadAnnuitetTotal(plant) | number:2}}
 
Skatter och avgifter {{plant.Namn}}
Energiskatt [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetEnergiskattPerProduktion(plant) | number:2}}
CO2-skatt [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetCO2PerProduktion(plant) | number:2}}
Effektskatt (kärnkraft) [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetEffektskattPerProduktion(plant) | number:2}}
Utsläppsrätter [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetUtslappsratterPerProduktion(plant) | number:2}}
Svavelskatt [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetSvavelskattPerProduktion(plant) | number:2}}
NOx-avgift [öre/kWh,el] {{vm.calc.AnnuitetNOxAvgiftPerProduktion(plant) | number:2}}
Fastighetsskatt [öre/kWh,el] {{vm.calc.Fastighetsskatt(plant) | number:2}}
 
Summering av intäkter {{plant.Namn}}
Värmekreditering [öre/kWh,el] {{-vm.calc.AnnuitetVarmekrediteringPerProduktion(plant) | number:2}}
Elcertifikat [öre/kWh,el] {{-vm.calc.AnnuitetElcertifikatPerProduktion(plant) | number:2}}
NOx-återbetalning [öre/kWh,el] {{-vm.calc.AnnuitetAterbetalningNOxPerProduktion(plant) | number:2}}
Investeringsbidrag [öre/kWh,el] {{-vm.calc.AnnuitetInvesteringsbidragPerProduktion(plant) | number:2}}
Rörlig intäkt [öre/kWh,el] {{-vm.calc.RorligIintaktNettodebiteringSolceller(plant) | number:2}}
 
Resultat {{plant.Namn}}
Elproduktionskostnad exkl. styrmedel [öre/kWh,el] {{vm.calc.ElproduktionskostnadExklStyrmedel(plant) | number:0}}
Elproduktionskostnad inkl. styrmedel men exkl. elcert. [öre/kWh,el] {{vm.calc.ElproduktionskostnadInklStyrmedelExklCert(plant) | number:0}}
Elproduktionskostnad inkl. styrmedel [öre/kWh,el] {{vm.calc.ElproduktionskostnadInklStyrmedel(plant) | number:0}}

 Diagram

Visualisera resultatet genom att klicka på ”Skapa diagram”. Samtliga diagram kan sparas genom att klicka på knappen ”Spara som bild” under respektive diagram.


 Om Applikationen

Applikationen har utvecklats av WSP Sverige på uppdrag av Elforsk och är ett komplement till Elforskrapporten 2014:40 ”El från nya och framtida anläggningar 2014”. Uppdraget från Elforsk är i sin tur beställt av AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad, Borås Energi och Miljö AB, E.ON Sverige AB, Göteborg Energi AB, Jämtkraft AB, Karlstads Energi AB, Mälarenergi AB, Skellefteå Kraft AB, Svensk Vindenergi ek.förening, Tekniska verken i Linköping AB, Umeå Energi AB, Vattenfall AB samt Öresundskraft Kraft och Värme AB . Energimyndigheten har varit stödgivare i projektet.