Subject area

Reliable Electricity Supply

With new conditions for production and consumption electricity grids also face new challenges. To meet these challenges the design of our grids needs to advance and new strategies need to be implemented.

Increasing and variable flows in the electricity grid along with higher rates of integration and interconnection of different energy sources create new challenges for a secure and reliable transmission and distribution of electricity. In our programmes we manage research focusing on developing new technologies, new market solutions, new services, and sustainable development.

Distribution of electricity is a topic that under the last years have become of increasing focus as different societal changes are impacting the power system. Energiforsk initiate research looking at topics such as improved use of hardware in the grid or business models and digital solutions. Together with transmission system operators we ensure a reliable grid that can offer new services with high operational security.News update

Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Enklare för elnätsföretag att välja skyddssystem för mikronät

Det finns inte en enskild lösning som är den mest lämpliga vid val av skyddsteknik för mikronät i önätsdrift, menar Johan Stelin på DNV. I en ny Energiforskrapport har tillgängliga skyddslösningar för önätsdrift sammanställts.

31 okt 2023 - Trygg elförsörjning


Nätverksträffen för branschaktörer med elkrafttekniska utmaningar

Projektet "Nätverk inom anslutning av distribuerad generering" ska skapa ett nätverk för nätbolag och andra branschaktörer som arbetar med anslutning av distribuerad generering. Den 20 november hålls den första träffen inom projektet.

25 okt 2023 - Trygg elförsörjning


News archive