Projektledare kraftvärme och energisystem

Att leda projekt inom kraftvärme och energisystem

Vi söker dig som har kunskap om fjärrvärme och kraftvärme dess roll i det svenska energisystemet. Du ska också förstå energisystemets förutsättningar och utmaningar och liksom vi tro att forskning och utveckling kan driva på utvecklingen.

Om arbetet

Att vara projektledare på Energiforsk är ett mångfacetterat, utmanande och väldigt roligt arbete. Du arbetar med att initiera, utveckla och marknadsföra nya forskningsidéer och projekt, och ansvarar sedan för att driva och kommunicera dessa. Att förstå behov och att kunna skapa relationer med potentiella uppdragsgivare är avgörande för att lyckas väl, liksom goda administrativa och analytiska färdigheter.

Vad du kommer att göra

Du kommer att arbeta med våra satsningar inom fjärrvärme och energisystem. Vår projektportfölj håller starkt framåtblickande frågor, som fjärde generationens fjärrvärme och nya tekniker för energilagring, och konkreta projekt kring till exempel effektivare underhåll. Vi arbetar också med att omsätta forskningsresultat till kommersiell användning.

Arbetet innebär till exempel att

 • Diskutera önskemål och behov med potentiella uppdragsgivare
 • Omsätta dessa behov till konkreta projektförslag, med resultatmål, genomförande, budget osv
 • Offerera projektförslag till tänkta uppdragsgivare
 • Identifiera lämpliga forskningsutförare. Vi anlitar akademiska organisationer och konsultbolag i våra projekt, och vi genomför också eget analytiskt arbete.
 • Beställa och sätta igång nya projekt
 • Driva och projekten: till exempel leda möten, upprätta avtal och ansvara för ekonomi, fakturering och dokumentation.
 • Kommunikation: arrangera och leda workshops, webbinarier och konferenser

Vem du är och vad du har

 • Intresse för energisystemfrågor, till exempel kopplingen mellan värme, el, och gassystemen.
 • Intresse för fjärrvärme och kraftvärme och deras roller i det svenska energisystemet.
 • Förmåga att balansera ödmjukhet och förmåga att lyssna, med mod att ta dig an nya frågor 
 • Förmåga att ge våra uppdragsgivare argument för att prioritera resurser till forskning
 • Förmåga att arbeta såväl helt självständigt som del av ett projektteam
 • God organisatorisk förmåga för att kunna driva projekten
 • Intresse för forskning och utveckling
 • Erfarenhet från energiföretag är värdefullt, men har du arbetat med energifrågor inom till exempel fastighetssektorn har du nytta av det också

Frågor och ansökan

Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Julia Kuylenstierna.
Välkommen med din ansökan i form av CV och ett kort personligt brev skickat till Helena Sellerholm.
Vi utvärderar ansökningar löpande.

Mer om vår FoU inom värme, kyla och kraftvärme