Projektledare och områdesansvarig kärnkraft

Med ansvar för FoU inom kärnkraft

Vi letar efter dig som har en bra kännedom om kärnkraft och dess roll i det svenska energisystemet. Du förstår energisystemets förutsättningar och utmaningar, och tror liksom vi att forskning och utveckling kan driva på utvecklingen.

Om arbetet

Att vara projektledare på Energiforsk är ett mångfacetterat, utmanande och väldigt roligt arbete. Du arbetar med att initiera, utveckla och marknadsföra nya forskningsidéer och projekt, och ansvarar sedan för att driva och kommunicera dessa. Att förstå behov och att kunna skapa relationer med potentiella uppdragsgivare är avgörande för att lyckas väl, liksom goda administrativa och analytiska färdigheter.

Den här tjänsten innefattar också områdesansvaret för kärnkraft, som är ett av Energiforsk sex temaområden. Till kärnkraftsområdet finns ett en extern portföljsstyrelse knuten, med representanter från organisationer med särskilt intresse av kärnkraft. Portföljsstyrelsens uppgift är att ge strategiska råd kring inriktningen av vår forskningsportfölj, och i vissa fall även fatta beslut om konkreta projekt. En viktig del i tjänsten är att hålla kontakten och driva rådets arbete.

Vad du kommer att göra

Du kommer arbeta med hela vår projektportfölj inom kärnkraftsområdet. Huvuddelen av våra projekt fokuserar på drift, underhåll och säkerhet av befintliga reaktorer, men vi ser gärna en breddning av portföljen mot fler typer av projekt. Vårt arbete inom kärnkraft har stark internationell prägel, med kontakter både i övriga Norden och i resten av världen

Rollen som områdesansvarig

 • Ansvara för den strategiska utvecklingen av vår forskningsportfölj inom kärnkraftsområdet, för närvarande cirka 10 Mkr per år, och även arbeta som projektledare
 • Driva Portföljsstyrelsens arbete, inklusive att förbereda och leda möten och diskussioner
 • Ansvara för budget, prognoser och ekonomiuppföljning av kärnkraftsområdet

Rollen som projektledare

 • Diskutera önskemål och behov med potentiella uppdragsgivare
 • Omsätta dessa behov till konkreta projektförslag, med resultatmål, genomförande, budget osv
 • Offerera projektförslag till tänkta uppdragsgivare
 • Identifiera lämpliga forskningsutförare. Vi anlitar akademiska organisationer och konsultbolag i våra projekt, och vi genomför också eget analytiskt arbete.
 • Beställa och sätta igång nya projekt
 • Driva och projekten: till exempel leda möten, upprätta avtal och ansvara för ekonomi, fakturering och dokumentation.
 • Kommunikation: arrangera och leda workshops, webbinarier och konferenser

Vem du är och vad du har

 • Intresse för energisystemet i stort, och förstås för kärnkraften och dess roll i det svenska energisystemet .
 • Förmåga att balansera ödmjukhet och förmåga att lyssna, med mod att ta dig an nya frågor 
 • Förmåga att ge våra uppdragsgivare argument för att prioritera resurser till forskning
 • God organisatorisk förmåga för att kunna driva projekten
 • Förmåga att arbeta såväl helt självständigt som del av ett projektteam
 • Intresse för forskning och utveckling
 • Erfarenhet av tidigare anställning på kraftbolag eller myndighet med koppling till kärnkraften är meriterande.
 • God förmåga att utrycka dig på engelska i tal och skrift

Frågor och ansökan

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Markus Wråke.
Välkommen med din ansökan i form av CV och ett kort personligt brev skickat till Helena Sellerholm.
Vi utvärderar ansökningar löpande.

Mer om vår FoU inom kärnkraft

Kom och jobba med oss!