Anläggningskostnadsindex för vattenkraft 2019

Anläggningskostnadsindex 2019

Två gånger per år tas det fram ett index föret vattenkraftverks anläggningskostnad. Syftet är att alla energibolag ska kunna bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i sina kraftstationer. I kolumnen till höger finner du samtliga index som tagits fram.