Projekt inom Vindforsk 2016

Projekt inom Vindforsk 2016

Vårt vindforskningsprogram ska ge ny kunskap för att projektera, bygga och driva nya vindkraftsanläggningar. Programmet ska också underlätta anpassningen av anläggningar och kraftsystemet till en ökande andel vindkraft i Sverige. I den här lägesrapporten för 2016 kan du läsa mer om projekten.

Vi bedriver forskning inom områdena vindresurs, projektering och etablering, drift och underhåll samt vindkraft i elsystemet. Just nu har programmet 18 forskningsprojekt som handlar om allt ifrån avisning av vindkraftverk och underhåll av växellådor till frekvensreglering och syntetisk tröghet. Några projekt är en fortsättning på projekt från en tidigare programperiod, medan andra är helt nya.

Programmet, som drivs i samverkan med Energimyndigheten, startade i januari 2001 och är nu i sin fjärde programperiod som pågår mellan 2013 och 2017. Energimyndigheten finansierar programmet med 50 procent och branschen med övriga 50 procent.

Ladda ner