Slutrapport Solelprogrammet

Slutrapport Solelprogrammet

Här har vi samlat syntesartiklar och resultatblad från de 15 projekt som har ingått i Solel mellan 2013 och 2017. Solel är ett tillämpat program för forskning och utveckling som har drivits i olika etapper i närmare 20 år för att öka användningen av solceller, främja svenskt näringsliv och för att öka kunskapen om solcellsanläggningar.

 

Som ett led i programmets arbete med kommunikation och resultatspridning har Energiforsk i samarbete med Energimyndigheten valt att ta fram fem syntesartiklar som på ett populärvetenskapligt sätt sammanfattar, tydliggör och för ut resultaten från forskningen. Rapporten innehåller också ett förklarande resultatblad från varje projekt. Du som blir intresserad av något resultat är välkommen att gå in på energiforsk.se och läsa mer om resultat och ny kunskap från forskningen i Solel.