Den här konferensen är avslutad
30 september, Webbinarium

Ångturbinseminarium 2020

Varmt välkommen till första delen av årets ångturbinseminarium som handlar om teknikbevakning, livslängd, optimerad start och stopp och vibrationer.

På grund av corona-pandemin håller vi seminariet som två kortare webbinarier, varav det här är det första. Det andra webbinariet har temat informationssäkerhet och hålls senare i oktober.

Webbinariet vänder sig framför allt till de företag som är med i projektet. Läs mer om Uppföljning av ångturbinutvecklingen som följer teknikutvecklingen och ger verktyg och ny kunskap för en bättre ekonomi, en högre miljöprestanda och en ökad tillgänglighet för ångturbiner i kraftvärmeverk.