Den här konferensen är avslutad
21 - 22 november, Avedöre/Malmö

Ångturbinseminarium 2023

Välkomna till två fullspäckade dagar med fokus på ångturbiner. Utöver presentationer anordnas också två studiebesök.

Program dag 1

Dag 1, 21 november. Konferensdag start kl 09, Öresundsverket i Malmö

09.00 Introduktion till Uniper och Öresundsverket, NN, Uniper

09.30 Matarvatten/ångkemi, Roger Lundberg, RL Aqua.

11.00 Bensträckare, påtår

11.15 Teknikbevakning, inkl hur kan VGB:s Guidelines for Feed Water, Boiler Water and Steam Quality for Power Plants omsättas till praktiskt nytta?, Magnus Genrup, LTH

12.00 Lunch

12.45 Separationstekniker, bland annat jonbytare. Ola Vallberg, LTH

13.45  Kan man ta hjälp av normer vid investering av övervakningsutrustning? En liten sammanställning av existerande normer och vad som egentligen står i dem, Elisabet Blom, Tremula

14.45 Bensträckare, påtår

15.00 Profilkörning och hur det påverkar våra turbiner; livslängd, skador och skademekanismer, Björn Nyberg, Siemens (TBD)

16.00 Studiebesök Öresundsverket.

17.00 Avslutning

Program dag 2

09.00-12.00 Studiebesök Avedöre

Gemensam transport från Malmö planeras.