Den här konferensen är avslutad
30 mars, Via videolänk

Att anpassa elsystemet för en storskalig elektrifiering av transporter

Välkommen ett dynamiskt webbinarium kring elektrifieringen av fordonsflottan och samspelet med elsystemet. Fokus ligger på elnätsfrågor.

Prognoserna för försäljningen av antalet elfordon pekar mot att kanske upp mot halva personbilsflottan kommer att bestå av elbilar och laddhybrider år 2030. Dessutom kommer troligen en stor del av den kollektiva busstrafiken i stadsmiljöer att vara elektrifierad samtidigt som en betydande del av varu- och godstransporterna på väg sker med eldrivna fordon. Att ladda alla dessa fordon innebär vissa utmaningar för elsystemet, men också nya möjligheter.

För att belysa de här frågorna anordnar Energiforsk ett webinarium om den eldrivna fordonsflottans väg mot att bli en integrerad del av elsystemet. 

Vi vill samla olika aktörer till samtal och diskussion om scenarier, stadsutveckling, affärsmodeller, smart laddning, V2G, infrastrukturfrågor och mycket mer. Det här är startskottet för Energiforsks forskningssatsningar kring transportsektorns omställning till att bli fossilfri. 

Webbinarium istället för workshops

Dag 1 den 30 mars genomförs som planerat men i form av ett webbinarium.  Utifrån det rådande läget flyttas seminariet som skulle ha ägt rum den 31 mars till ett senare datum. Möjligheten att genomföra seminariet webbaserat har inte bedömts tillfredsställande, eftersom det omfattar en större grupp av aktörer och vi eftersträvar mycket diskussion under dagen. Vi återkommer med ett nytt datum för just detta seminarium när läget har stabiliserats och hoppas på att ni har möjlighet att delta när det blir dags.

 

Ladda ner

Maria Taljegård
pdf 1,0 MB
Daniel Kulin
pdf 12,7 MB
Math Bollen
pdf 2,3 MB
Albin Kjellberg
pdf 847,0 kB