Den här konferensen är avslutad
20 januari, Stockholm

Behöver vi forska mer om askor?

Det produceras årligen cirka 1,5 miljoner ton aska i Sverige. Största delen av det läggs på deponi, men användningsområdet kan och behöver breddas. Forskningsprogrammet Miljöriktig användning av askor som drivs av Energiforsk pågår till och med 2016.

Inför en eventuell fortsättning av programmet bjuder vi in till en workshop för att ta reda på vilka behov och utmaningar som finns.

  • Vad behöver vi veta för att använda askor på ett miljöriktigt sätt? Eller finns all kunskap redan?
  • Hur ska samhällets miljömål och den lagstiftning som finns mötas ?
  • Kan klassificeringen av askor bli bättre?
  • Vilka användningsområden finns för att nyttiggöra askorna?

Detta är några frågor som vi kommer att diskutera under dagen för att tillsammans med forskare, myndighetsföreträdare, företag som producerar aska och potentiella användare komma närmare svaren.

Workshopen vänder sig till alla företag som producerar aska, myndigheter, potentiella användare av askor och forskare.

När: onsdag 20 januari, 2016

Var: Olof Palmesgata 31, Stockholm

Program: ladda ner inbjudan och program här (PDF)

Anmälan: här bokar du din plats senast den 12 januari. 
Workshopen är kostnadsfri, men vi tar ut en avgift om 500 kr om anmäld plats inte utnyttjas.