Den här konferensen är avslutad
3 oktober, Stockholm

Endast Sverige svenska förhållanden har – frukostseminarium om affärsmodeller och kundlösningar

Linköpings universitet och Energiforsk skapar nu en plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning om forskning kring värme och kyla baserat på svenska förhållanden. Satsningen inleds med ett frukostseminarium där Anders Holmsten på Gävle Energi AB, presenterar en unik kundlösning för fjärrvärmecentraler.

För värme- och kylsystem idag finns det flera plattformar för kunskapsutbyte i en europeisk kontext. Däremot saknas det ett forum som fokuserar på de utmaningar vi står inför i Sverige. Den kunskapsluckan vill vi fylla!  Linköpings universitet och Energiforsk startar därför en plattform för kunskapsutbyte och inleder satsningen med ett frukostseminarium av workshopkaraktär. Målet är att diskutera de utmaningar och förutsättningar som svenska energileverantörer och kunder står inför.

Vi bjuder nu in till ett första frukostseminarium där Anders Holmsten från Gävle Energi berättar om en kundlösning där 500 fastigheter är uppkopplade och hur fastigheterna kan styras med hjälp av ett temperaturmätningssystem för inomhustemperaturer. Det här är ett unikt koncept och som kan vara av stor vikt för fjärrvärmebranschen.

Det här är ett utmärkt tillfälle att bli inspirerad samtidigt som du har möjlighet att bidra till och påverka utvecklingen av förnybara och konkurrenskraftiga svenska fjärrvärme- och kraftvärmesystem!