Den här konferensen är avslutad
8 september, ÅF

Energieffektivisering av pumpsystem i massa- och pappersindustrin

Massa- och pappersindustrin rymmer ett stort antal pumpar med varierande uppgift och media. Det gör att pumpsystemen är ett viktigt område för energieffektivisering. Utöver själva pumpen är också frekvensstyrning, strypning och efterföljande rörsystem viktiga delar när man tittar på den totala effektiviteten i systemet.

För att energieffektivisera hela pumpsystemet och för att förbättra pumpsystemets totala effektivitet, som i många fall understiger 50 procent, krävs samarbete mellan olika discipliner. Syftet med dagen är att deltagarna tillsammans ska få möjlighet att diskutera optimering av pumpsystemen.

Program     

9.00 Kaffe
9.30 Välkommen, Energiforsk och ÅF
9.40 Status optimering av pumpsystem, Catherine Laaksometsä, ÅF
10.00 Deep Dive - hur fungerar det? Kajsa Fougner, ÅF
10.20 Pumpsystemets komponenter:
Pumpar Jonas Anderström och Jonas Theorin, Sulzer
10.40 Paus
11.00 Pumpsystemets komponenter, fortsättning:
- Ventiler, Robert Sarin, Mathias Häggkvist och Magnus Jansson, Somas
- Rörsystem, Johan Printz och Bo Johansson, ÅF
- Motordrifter, Stellan Rosenquist, ABB
12.00 Lunch
13.00 Pumpsystemets komponenter, fortsättning
- Styrsystem: Lars Mårtensson, ABB
13.20-15.45 Optimering av pumpsystem – samarbete i form av Deep Dive inklusive eftermiddagsfika
15.45-16.15 Summering av dagen, ÅF

Dag och plats

Torsdagen den 8 september i ÅFs lokaler på Frösundaleden 2 i Solna

Anmälan

Företag som medverkar i Energiforsks affärsområde skogsindustriell energi deltar utan kostnad. Representanter från andra företag är välkomna att vara med till en kostnad av 2500 kronor per person.

Enklare lunch och fika ingår. Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför gärna redan i dag genom ett mail med namn, företag och eventuella matrestriktioner till Catherine Laaksometsä 

Senast den 25 augusti behöver vi din anmälan. 

Välkommen!