Den här konferensen är avslutad
7 november, Stockholm

Fjärrvärmens efterfrågeflexibilitet och digitalisering

Ett frukostseminarium i projektet Internationell fjärrvärmeforskning om efterfrågeflexibilitet och digitalisering inom fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet bygger ett nätverk för termiska energisystem baserat på svenska förhållanden och svenska energileverantörers och kunders förutsättningar och utmaningar.

Det här är det andra av tre frukostseminarier som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk som en del i att skapat en gemensam plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Den här gången kommer Ebba Löfblad som är analytiker på Profu att tala om efterfrågeflexibilitet och digitalisering med fokus på fjärrvärmesystem. 

Frågor som kommer att diskuteras under frukostseminariet är:

  • Hur kan digitalisering bidra till utveckling av framtida värmesystem?
  • Vilka möjligheter och begränsningar finns?
  • Vilken roll har digitaliseringen kopplat till efterfrågeflexibilitet?

Det kommer också finnas möjlighet att delta i seminariet via länk. Meddela senast dagen innan att du ska vara med på länk till Marie Kofod-Hansen

Vi bjuder förstås på frukostmacka, kaffe och the. 

Läs mer om projektet Internationell fjärrvärmeforskning och ännu mer på Linköpings universitet

Välkommen!