Den här konferensen är avslutad
14 juni, City Conference Centre

Framtidens elmarknad - Är det dags för en ny elmarknadsreform?

Spännande slutsatser från Elmarknadens funktion och roll i samhället, EFORIS och panelprojektet ”Time for a second electricity market reform?”

Forskningsprogrammet EFORIS, Elmarknadens funktion och roll i samhället, har nyligen avslutat ett projekt om behovet av att reformera dagens elmarknad. Det har genomförts av en panel bestående av:

  • forskare vid akademiska institutioner
  • företrädare för energiföretagen
  • företag och organisationer med anknytning till elmarknaden 

Den centrala frågan i panelens arbete har varit om elmarknadens nuvarande organisation och regelverk förblir ändamålsenliga när en stor del av kraftproduktionen baseras på vind- och solkraft. Med andra ord: Är det dags för en ny elmarknadsreform?

Dag 
Onsdagen den 14 juni 2017

Tid
09.30 – 12.00

Plats
City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm

Resultat från panelen visar att flera mindre reformer är nödvändiga kortsiktigt, samtidigt som mer omfattande reformer kan behövas på längre sikt. Missa inte att följa de här aktuella frågeställningarna som kommer att diskuteras under seminariet.

Program

09.30
Registrering och kaffe

10.00
Introduktion, Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm

10.10
Internationella erfarenheter, Mats Nilsson, Shadow Analysis

10.30
Morgondagens elproduktion och effektfrågan, Thomas Unger, Profu

10.50
Presentation av panelens rapport Time for a second electricity market reform?
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm

11.30
Kommentarer och reflektioner från:

  • Pernilla Winnhed, Energiföretagen
  • Göran Hult, Fortum
  • Per Klevnäs, Copenhagen Economics

 

Seminariet är kostnadsfritt, men för att få en plats anmäler du dig här!