Den här konferensen är avslutad
15 juni, Webbinarium

Full effekt: Hur klarar vi effektbalansen i det framtida elsystemet?

Energiforsk bjuder in till ett webbinarium där slutsatserna i den nya rapporten Full effekt redovisas. Tillsammans med några sakkunniga personer från Infrastrukturdepartementet, Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät diskuterar vi vad som krävs för att säkerställa den framtida elbalansen.

Sverige behöver allt mer el för att möta klimatmålen. Vissa scenarier talar om en fördubbling av elbehovet de närmaste tjugofem åren. Vi ser en mer geo­grafiskt spridd och mindre stabil elproduktion, framför allt i form av vindkraft. Samtidigt ökar vårt importberoende. Elanvändningen förväntas öka inom industrin och i transportsektorn. Vätgas tycks vara på väg att få sitt stora genombrott vilket driver på elanvändningen ytterligare.

Hur ska vi klara den framtida elförsörjningen? Vad händer om det inte blåser tillräckligt, om vi får minska­de möjligheter att importera el och hur kan en mer flexibel elanvändning bidra till att stabilisera elbalansen? Det är frågor som analyseras i den nya rapporten Full effekt som presenteras under webbinariet.