Den här konferensen är avslutad
21 juni, Webbinarium

Gasinfrastrukturens roll för att nå klimatmålen

En ny och helt unik studie har tittat på vilken roll vätgas och biogas tillsammans med en ny gasinfrastruktur kan spela i ett framtida klimatneutralt energisystem.

Elanvändningen fram till år 2045 förväntas öka till nästan en fördubbling från dagens nivå. För detta behöver både elproduktionskapaciteten och elnäten stärkas kraftigt, även om den nya gasinfrastrukturen kan avlasta elnäten. 

Det här är en av få studier med fokus på gasens nätinfrastruktur där man visar hur man modellerar en ny gasutbyggnad som ett komplement till elutbyggnad för att lösa energibehovet. Studien visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Industrisektorn och tyngre transporter, där utsläpp är svåra att reducera på andra sätt, är branscher som gynnas mest.

Välkommen till ett webbinarium där vi kommer att redovisa och tillsammans med sakkunniga experter diskutera de här resultaten!