Den här konferensen är avslutad
19 april, Stockholm

Hållbara kraftledningsstolpar

En dag om fanérstolpars beständighet, impregnering och livslängd. Seminariet, som arrangeras av programmet Underhåll av elnät, kommer bland annat också att behandla miljöaspekter och konkurrenskraftiga ersättningsprodukter till kreosot.

Under seminariet kommer vi bland annat att diskutera frågorna: 

  • Hur tolkar vi hittills redovisade resultat kring fanérstolparnas beständighet?
  • Nätägares uppföljning av fanérstolpar - besiktningar, arbetsmiljörelaterade aspekter
  • Impregnering med kopparbaserade träskyddsmedel - erfarenheter hittills, vilken livslängd kan vi förvänta oss? Ger förstärkning med bandage i markbandet en ökad livslängd och säkerhet?
  • Andra alternativ med trä - inkapsling av hela stolpar i plast. Vad vet vi?
  • Kan de nya alternativen förväntas bli konkurrenskraftiga ersättningsprodukter till kreosot? Hur ser erfarenheterna kring beständigheten ut hittills? Miljöaspekter?

Mer om forskningen i Underhåll av elnät.