Den här konferensen är avslutad
7 - 8 december, Sollentuna

Hydrologiskt utvecklingsarbete

Välkommen till en kurs i hydrologi för vattenkraftindustrin. Kursen genomförs för att sprida ny kunskap, utveckla befintliga metoder och förbättra de prognoser som ska förutsäga tillrinningen av vatten för vattenkraft. Den vänder sig till medarbetare inom industrin som vill veta mera om hur prognosarbetet kan utvecklas och därigenom förbättras.

Kursen genomförs av forskare från programmet Hydrologiskt Utvecklingsarbete som driver projekt för att förbättra indata, för att utveckla modeller och för att mäta snö och göra prognoser på ett bättre sätt. Programmet startades 1999 och genomför kurser vart annat år.

Anmäl dig nu för att säkra en plats!

Dag och tid: onsdag 7 december kl 10.00 till torsdag 8 december kl 15.30
Anmälan omgående för att säkra en plats och ett hotellrum. 
Avgift: två kursdagar, all dokumentation, kaffe och måltider kostar endast 6 500 kr + moms. Forskarstuderande erbjuds en rabatterad avgift om 3 250 kr + moms.
Plats och bokning av rum: Bergendal konferens där du bokar rum och frukost senast den 1 november. Vi har reserverat 25 hotellrum som släpps efter den 1 november, så boka redan i dag genom mejl genom att ange ”Energiforsk 659434” till info@bergendal.se. Bergendal Meetings, Landsnoravägen 110, Sollentuna. Tel: 08-444 51 50.
Frågor och upplysningar: Sven Jansson och Fredrik Martinsson, 08-677 27 57.

Anmäl dig här!

Program

Onsdag 7 December

10:00  Registrering, kaffe

10:30  Introduktion
             Peter Calla, Vattenregleringsföretagen och ordförande i programmet/ Martin Ragnar, Energiforsk

10:50  Meteorologi, grunder och introduktion
             Elin Sjökvist, SMHI

11:20  Bensträckare

11:30  Meteorologi, modeller och prognoser
             Elin Sjökvist, SMHI

12:10  Lunch

13:10  Hydrologins grunder A
             Katarina Losjö, SMHI

13:50  Bensträckare

14:00  Hydrologins grunder B
             Katarina Losjö, SMHI

14:30  Kaffe

15:00  Hydrologiska modeller, tillämpning och osäkerheter
             Anna Johnell, SMHI

15:30  SMHI:s hydrologiska prognos- och varningsverksamhet
             Anna Johnell, SMHI

15:50  Bensträckare

16:00  Klimatförändringens effekter på vattentillgångar
             Katarina Losjö, SMHI

16:30  Dammsäkerhet, RIDAS och flödeskommitténs riktlinjer
             Claes-Olof Brandesten, Vattenfall Vattenkraft AB

17:10  Frågestund

19:00  Gemensam middag

Torsdag 8 December

08:30  Vattenkraft – då, nu och sen
             Mikael Sundby, Vattenfall

08:50  Vattenreglering
             Lars Pettersson, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag

09:10  Vattenreglering ur ett kraftföretags perspektiv
              Emma Wikner, Statkraft

09:30  Långa och korta tillrinningsprognoser
             Björn Norell, Vattenregleringsföretagen

10:00  Kaffe

10:30  Hydrologiska prognosers roll i produktionsoptimering
             Mikael Sundby, Vattenfall

11:00  Osäkerheter i tillrinningsprognoser
             Björn Norell, Vattenregleringsföretagen

11:30  Lunch

12:30  Hantering av vinterförhållande i älven ur ett produktionsperspektiv
             Susanne Nyström, Vattenfall Vattenkraft AB

13:00  Vattenkraften, miljön och juridiska förutsättningar
              Birgitta Adell, Fortum Generation

13:40  Kaffe

14:10  Samordnad beredskapsplanering vid höga flöden
             Peter Calla, Vattenregleringsföretagen

14:50  Avslutande diskussion, kursutvärdering och utdelning av kursintyg

15:30  Slut