Program den 16 mars
09:00
Inledning
Carolina Holmberg
Energiforsk
09:05
Guide för klimatanpassning av betongkonstruktioner
Richard McCarthy
Svenska Betongföreningen
09:30
BETCRETE 2.0 – Kan klimatmålen samspela med teknisk prestanda
Katarina Malaga
RISE
10:00
Kaffe
10:10
Framtidens bindemedel – aktiverade leror och andra möjligheter
Urs Mueller
RISE
10:40
Uppföljning av sprutbetongreparationer på skibord
Martin Rosenqvist
AFRY
11:05
Sammanställning av reparationsmaterial för ytskador
Manouchehr Hassanzadeh
Sweco
11:45
Lunch
12:30
Praktiska erfarenheter av injektering i skadade betongkonstruktioner
Martin Hansson
Afry
12:50
Undersökning av injekterad betongs egenskaper
Peter Johansson
LTH
13:10
Undersökning av betongens egenskaper vid dilatationsfogar
Erik Nordström
Vattenfall
13:30
Rast
13:45
Erfarenheter från instrumentering av betongdammar
Benny Mohlin
SWECO
14:05
Provning av spännarmering och betong i Barsebäck
Peter Lundqvist
Vattenfall
14:25
Inspektion av betongkonstruktioner på distans
Björn Täljsten
Invator & Andreas Wernersson, AFRY
14:45
Bensträckare
15:00
Verktyg vid byggkontroller
Finn Midböe
Rejlers
15:20
Återfyllning av hål efter utborrning av betongkärnor
Erik Nordström
Vattenfall
15:40
Avslut