Den här konferensen är avslutad
5 december, Stockholm

Policy och styrmedel för fjärrvärmen

Ett frukostseminarium i projektet Internationell fjärrvärmeforskning som ger en bild av de styrmedel och regelverk som påverkar fjärrvärmen. Projektet bygger ett nätverk för termiska energisystem baserat på svenska förhållanden och svenska energileverantörers och kunders förutsättningar och utmaningar.

Det här är det sista av tre frukostseminarier som Linköpings universitet arrangerar tillsammans med Energiforsk som en del i att skapa en gemensam plattform för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning. Den här gången kommer Erik Dotzauer från Stockholm Exergi att ge en bild av de styrmedel och regelverk som påverkar fjärrvärmen.

Frågor som kommer att diskuteras under seminariet 

  • Vilka aktuella styrmedel påverkar dagens fjärrvärme?
  • Hur kan dagens styrmedel bidra till utveckling av framtida värmesystem, samt vilka möjligheter och begränsningar finns?
  • Hur kan man konstruera styrmedel som ger fjärrvärmen sitt rätta värde ur ett systemperspektiv?
  • Hur bör styrmedel anpassas för att möta utmaningar i framtida värme- och energisystem och samtidigt nå uppsatta mål?

Det kommer också finnas möjlighet att delta i seminariet via länk. Meddela senast dagen innan att du ska vara med på länk till Marie Kofod Hansen.

Vi bjuder förstås på frukostmacka, kaffe och the. 

Läs mer om projektet Internationell fjärrvärmeforskning och ännu mer på Linköpings universitet

Välkommen!