Den här konferensen är avslutad
8 februari, Webbinarium

Så når vi negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn – strategi för bio-CCS

För att Sverige ska nå nettonollutsläpp av västhusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas, bland annat i fjärrvärmesektorn. Det är fullt möjligt, och det finns ett stort engagemang i branschen för detta, om rätt förutsättningar skapas. Det är slutsatser som kommit fram i arbetet med en strategi för bio-CCS från fjärrvärmesektorn.

För att Sverige ska nå fastställda klimatmål måste det ske utsläppsminskningar i alla sektorer, men också negativa utsläpp. Energiforsk har i en bred forskningssatsning utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med detta genom bio-CCS (avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid) vid kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall.

Den 8 februari arrangerar vi ett ett webbinarium för att presentera och diskutera hur fjärrvärmesektorn med hjälp av bio-CCS kan bli en kolsänka och bidra till att Sverige senast år 2045 uppnår nettonollutsläpp av växthusgaser och därefter negativa utsläpp.

Resultaten från Energiforsks satsning har legat till grund för fjärrvärmesektorns arbete med att utveckla en strategi för bio-CCS. Strategin, som utvecklats gemensamt av ett 15-tal företag och organisationer beskriver vad som krävs för att fjärrvärmesektorn med hjälp av bio-CCS ska kunna bidra till negativa utsläpp före år 2045. En gemensam vision för hur fjärrvärmesektorn kan bidra till att skapa en kolsänka har tagits fram, likaså ett antal åtaganden samt de centrala förutsättningar som måste vara uppfyllda för att visionen ska kunna bli verklighet.    

Under webbinariet presenteras dels resultaten från Energiforsks satsning, dels strategin och vi får höra kommentarer från några deltagande företag.

Se en inspelning från webbinariet

Mer om Bio-CCS