Den här konferensen är avslutad
1 juni, Stockholm

Så påverkas kraftföretagen av det nya EU-direktivet om elektromagnetiska fält

Ett seminarium om elektromagnetiska fält och vad som gäller för nät- och kraftbolag med anledning av det nya EU-direktivet som träder i kraft vid halvårsskiftet. Här har du och ditt företag möjlighet att få era frågor kring elektriska och magnetiska fält, EMF, besvarade.

Följ seminariet på webben här

PROGRAM

9.00 Vi startar med kaffe

9.30 Introduktion 

Energiforsks omvärldsbevakning inom elektromagnetiska fält
Björn Cedervall, Vattenfall

Myndighetens mätningar och ställningstaganden, samt nytt från forskningen kring lågfrekventa magnetfält   
Torsten Augustsson, Strålsäkerhetsmyndigheten

10.45 Kaffepaus

11.00  De nya föreskrifterna om elektromagnetiska fält AFS 2016:3
Janez Marinko, Arbetsmiljöverket

12.00 Lunch

13.00 EMF i praktiken – Hur Svenska kraftnät tolkar och tillämpar direktivet
Edward Friman, Svenska Kraftnät 

14.00 Hur hanteras frågan på lägre spänningsnivåer? 
Diskussionspass med inledning av Göran Olsson, STRI

15.15 - 16 Kaffe och möjlighet att fortsätta diskussionerna för de som önskar

När: onsdag 1 juni, 2016
Tid: kl 9-16
Plats: Energiforsk, Olof Palmes gata 31 i Stockholm, plan 6
Målgrupp: Företag och personal på nätbolag och kraftbolag som vill uppdatera sin kunskap.

Det finns möjlighet att följa seminariet via en länk från den här webbsidan