Den här konferensen är avslutad
15 maj, Webinarium

Webinarium om slutkunders störningstålighet

Det finns i dag ingen samlad bild av olika kunders behov och krav på elsystemet. Svenska kraftnät och Energiforsk bjuder därför in till ett webinarium inom projektet Slutkunds störningstålighet. Projektet ska öka förståelsen för hur stora slutkunder påverkas av och förhåller sig till störningar i elsystemet.

Syftet är att informera om bakgrunden till projektet och hur det ska genomföras. Vi vill också ge intresserade aktörer en första möjlighet att komma med inspel som kan vara till nytta för det vidare arbetet.

Webinariets mål är att berörda aktörer ska få en större förståelse för vad det är för frågor som kommer att ställas i projektet och att kunna förbereda sig för de intervjuer som kommer att göras i projektet.

Webinariets agenda

  • Bakgrund till projektet – Andreas Westberg, Svenska kraftnät
  • Systemansvar, systemutmaningar och ramverk – Maja Lundbäck, Svenska kraftnät
  • Hur projektet kommer att genomföras – Lennart Kjellman, Energiforsk
  • Frågor som kommer att ställas till deltagande aktörer – Lennart Kjellman, Energiforsk
  • Diskussion

Tider

Ingen behöver resa till seminariet som hålls online. Information om hur man kopplar upp sig finns i rutan till höger. Seminariet startar klockan 12:00 och avslutas preliminärt klockan 15:00, men det finns möjlighet att förlänga tiden till 16:00 om det behövs för den efterföljande diskussionen.