Den här konferensen är avslutad
7 maj, Webbinarium

Solelens framtida roll i Sverige

Hur ser solcellsmarknaden ut i välden och i Sverige? Vilken roll kan solelen komma att spela i Sverige?

Solceller är ett av de snabbast växande kraftslagen i världen. Under 2019 installerades det 115 GW globalt, vilket medförde att den totala solcellskapaciteten i världen ökade med 22% till 628 GW. I Sverige tillkom 19 000 nya anläggningar ifjol vilket innebär att den totala solcellseffekten nu är 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året.

Men hur ser solcellsmarknaden ut i världen och i Sverige? Hur ser den underliggande dynamiken ut och vilka är de drivkrafter som driver den snabba utvecklingen internationellt? Vilken roll kan solelen komma att spela i Sverige?

Energiforsk bjuder in till ett webbinarium i samarbete med Energiföretagen. Utöver en genomgång av den globala och svenska marknaden får vi lyssna på presentationer om kommande policyförändringar, drivkrafter och hinder, samt energimyndighetens korttidsprognoser för solel.

Länk till inspelning av webbinariet