Den här konferensen är avslutad
20 januari, Digital workshop

Utvecklade kundrelationer med AI

Hur kan digitalisering och artificiell intelligens, AI användas för att utveckla kundrelationen? Under en workshop ska vi diskutera möjligheter och tänkbara användningsområden där digitalisering och AI kan förbättra relationen med fjärrvärmebolagets kunder.

Hittills har forskningen främst fokuserat på att använda de kunddata som kommer från mätaren för att optimera och övervaka de tekniska systemen. Men kanske kan ditt företag också dra nytta av mätdata för att förbättra relationen med era fjärrvärmekunder? Vi vill gärna ha med dig eller en kollega som vill dela erfarenhet och kunskap för att utforska de här nya möjligheterna.

Marknad, sälj och affärsutveckling
Workshopen riktar sig främst till alla som arbetar med kundrelationer i ett fjärrvärmeföretag exempelvis inom sälj, marknad eller affärsutveckling. Vi kommer att inleda med resultat från forskning inom området. Bland annat kommer Profu att berätta om sitt Vinnova-finansierade projekt PANG, Prismodeller med AI för Nästa Generation, som tittat på möjligheten att ta fram dynamiska prismodeller med hjälp av AI.