Den här konferensen är avslutad
21 oktober, Webbinarium

Vägen framåt – hur används aska bäst?

Askprogrammet tar fram fakta och underlag som behövs för att energiaskor ska kunna användas i ett hållbart samhälle. Här har du möjlighet att ta del av några av de senaste forskningsresultaten.

Vi kommer att knyta ihop programmets tre områden som är Skog och mark, Konstruktion och Miljö och kemi. Vi kommer också att ge dig som deltar möjlighet att ställa frågor och att framföra vilka områden som är i störst behov av att forska vidare inom.

Askprogrammet innebär en aktiv kunskapsöverföring mellan olika aktörer. Webbinariet vänder sig till alla som ser nyttan av att stärka sina kunskaper om aska. Det gäller såväl dig som är ansvarig på en myndighet, handläggare på en kommun, miljösamordnare eller forskare som de som producerar aska, tekniska konsulter och företag som tar emot askor. 

Inspelning av webbinariet finns här!