Den här konferensen är avslutad
12 mars, Stockholm

Vindkraft till havs – nya behov och möjligheter

Nya behov av el och nya möjligheter att producera el. En dag om tankar, idéer och önskemål för framtiden. Anmäl dig nu för att vara säker på en plats!