20 - 27 april, Digital workshop

Framtidens smolt under föränderliga förhållanden

Verksamheten för kompensationsodlad fisk har utvecklats mycket inom många områden. Denna workshopserie i tre delar ska skapa utrymme för diskussioner kring hur verksamheten kan fortsätta utvecklas i framtiden. Med utgångspunkten i vad vi redan vet om kompensationsodlad smolt är syftet att kartlägga potentiella utvecklingsvägar för en fortsatt utveckling av verksamheten och framtida forskningsinsatser.

Serien leds av Anders Alanärä och Lo Persson, SLU, och syftar till att skapa en diskussionsyta för berörda aktörer att samlas runt tongivande frågeställningar. Under workshopseriens gång kommer deltagarna gemensamt att identifiera och lyfta värden som odlingen bör bevara, hur målsättningar kan skapas för att förverkliga dessa värden och hur man långsiktigt kan samarbeta för att säkra måluppfyllelse.

Varje workshop i serien pågår under halvdagar, utspridda över tre veckor. Programmet för del två i serien publiceras inom kort.

Datum och teman för workshopserien:

  • 20.04.2021     09:00 - 12:30

Vilka målsättningar, kriterier och krav på prestanda krävs för måluppfyllelse?

  • 27.04.2021     09:00 - 12:30

Hur förverkligas ett långsiktigt samarbete och en kvalitetssäkrad uppföljning?

Pris och anmälan

Anmälan

Anmälan är endast öppen för inbjudna deltagare.

Kostnad

Denna workshop är utan kostnad för alla deltagare. 

Mer information

Vill du veta mer om workshopserien kan du kontakta programansvarig för Vattenkraftens kompensationsodling.

Ladda ner