1 oktober, Teams

Stationsklämmors inverkan på pålitlighet i stationer

I det här webbinariet tar Milan Radosavljevic, Vattenfall, upp stationsklämmor och dess inverkan på pålitlighet i stationer. Det blir praktiska tips och råd och tid finns avsatt för frågor.

Konkurrensen på elmarknaden innebär att fokus i allt högre grad går från kvalitet till kostnad. Följaktligen påverkas kvaliteten på komponenterna i transformatorstationens samlingsskenor på grund av ökande tryck bland komponenttillverkare som konkurrerar på en världsmarknad med allt mindre kostnadsmarginaler.

Endast begränsade tester utförs för att bekräfta specifikation och undersöka åldringsprocessen. Användare kan behöva vägledning för att säkerställa tillförlitligheten och lämpligheten hos transformatorstationens samlingsskenor, klämmor och kopplingar.

Inverkan av komponentkvalitet övervägs under hela livslängden för skensystem med öppna terminaler. Vilken roll kommer komponenter som kopplingar, klämmor, ledare, rörformiga och tvinnande samlingsskenor att ha? Vad är deras inverkan på ställverkets tillförlitlighet och tillgänglighet?

Följande ingår:

1. Undersökning för att samla information om felfrekvenser i drift, konstruktionsspecifikationer och drift erfarenhet.

2. Ta fram rekommendationer för design och installation av samlingsskenor och fackarrangemang (triplex platt vs triangulär som exempel), anslutning till apparater och ledare, materialval och bedömning för komponenter som används.

3. Bästa praxis och tillvägagångssätt för konstruktionsspecifikationen och bedömningen av den mekaniska och elektriska parametrar för komponenter.

4. Granskning av felläge effekt och analys (FMEA) och avancerade metoder för återstående livslängd analys av transformatorstations samlingsskenor.

5. Riktlinjer för lämpliga ingrepp för att säkerställa tillförlitliga ställverksanslutningar.

Program:
Milan tar upp stationsklämmor och dess inverkan på pålitlighet i stationer baserat på informationen i TB (Technical Brochures) 930 Rewiew of substations husbar component reliability.

  • Kort information om CIGRE och SC A3 Transmission and distribution equipment
  • Allmänt om stationsklämmor och dess inverkan på pålitlighet i stationer
  • Kontaktteori
  • Praktiska tips och råd
  • Hur olika anläggningsägare gör med konnektorer och klämmor
  • Tester
  • Rekommendationer
  • Tid för frågor