6 - 7 okt, Göteborg

Vattenkraftens FoU-dagar

I oktober är det äntligen dags för forskare, industri och myndigheter att mötas för att ta del av nya forskningsresultat från Svenskt vattenkraftcentrum och för att få information och inspiration från andra satsningar och projekt som genomförs i vattenkraftbranschen.

I år kommer vi också diskutera och lära oss mer om hur branschen arbetar med digitalisering, till exempel hanteringen av stora mängder data, digitala tvillingar, prediktivt underhåll – och hur Svenskt vattenkraftcentrum kan bidra med relevanta FoU-projekt inom området.

Sedan 2018 drivs Svenskt vattenkraftcentrum som ett kompetenscentrum med målet att ta fram ny kunskap för att vattenkraften ska tillgodose samhällets behov av balanskraft och förnybar elproduktion på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt. Satsningen gör att såväl samhälle som vattenkraftindustrin får ny teknisk och akademisk kompetens för framtida underhåll, ombyggnad och förnyelse av vattenkraften. Frågor som är kopplade till vattenkraftdammar och gruvdammar ingår också. 

Kompetenscentret driver forskning inom huvudområdena vattenturbiner och generatorer samt vattenbyggnad och har idag nästan 40 aktiva projekt och ett 20-tal aktiva doktorander och post-docs.

Under FoU-dagarna kommer några utvalda projekt och resultat presenteras men utöver att vara en arena för att informera om den verksamhet som genomförs inom kompetenscentret är det även en samlingsplats för alla som vill ta chansen att lära sig mer om, och diskutera FoU-frågor kopplade till vattenkraftteknik.

Tidigare SVC-dagarna

Under dagarna, som tidigare kallades SVC-dagarna, kommer du som deltar att få veta mer om hur några av kraftbolagen arbetar med olika initiativ inom prediktivt underhåll. Vi håller också en workshop för att få fram vilka de viktigaste frågorna är inom digitaliseringsområdet som kompetenscentret bör arbeta med.

Missa inte den gemensamma middagen!

På kvällen den 6 maj ses vi för en gemensam middag där vi kan fortsätta dagens intressanta diskussioner och har möjlighet att träffa nya och gamla bekanta i branschen.

Boka ditt hotellrum

Närmaste hotell är Quality Hotel Panorama på Eklandagatan 51-53. 

 

 

Pris och anmälan

Vi hoppas kunna genomföra konferensen som planerat. Men på grund av rådande läge med pandemin kan FoU-dagarna komma att flyttas eller omarbetas till webbinarium. 

Konferensspråket är svenska, endast några programpunkter hålls på engelska. 

Anmäl dig här

Konferenser