Forskningsabonnemang kraft, värme och kyla

Förlängd möjlighet för alla som vill ha ny kunskap

Nu när Fjärrsyn avslutas utvecklar vi programmet och gör ett erbjudande för alla små och medelstora fjärrvärmebolag. Forskningsresultat och ny kunskap till branschen är fortfarande efterfrågat av många företag. Vi vill ge alla möjligheten att vara med i den kunskapsuppbyggnad som en gemensam forskningssatsning innebär och har därför förlängt svarttiden till den 16 november!

Vi vet att mindre organisationer ibland har svårt att ta tid för att engagera sig även i viktiga frågeställningar. Så för att underlätta så erbjuder vi nu forskningsabonnemang inom kraft, värme och kyla. Forskningsabonnemanget innebär att ditt företag erbjuds:

  • sammanfattningar av pågående forskningsprojekt
  • tidig information om ny rön
  • nätverksträffar med tillämpningsexempel och erfarenhetsutbyte
  • rabatt på utvalda seminarier och studiebesök

Genom att vara med i abonnemanget är det möjligt att fortsätta den långa forskningstradition som finns inom fjärrvärmeområdet. Bara sen Fjärrsyn startade 2006 har programmet bestått av nära 200 projekt som har genererat viktig och användbar kunskap till fjärrvärmebranschen. Och inom kort kommer en syntes av de senaste resultaten från Fjärrsyn.

Kostnad
Vi har delat in era företag i två kategorier där de som är lite mindre betalar 20 000 kr per år och de som är större betalar 50 000 kr per år eftersom vi gör bedömningen att större företag har lättare att ta till sig och dra nytta av resultaten.

Abonnemanget sträcker sig från september 2017 till september 2019 med fakturering för hela perioden i det första kvartalet 2018. Vår ambition är att därefter kunna erbjuda en förlängning av detta forskningsabonnemang.

Nu med förlängd svarstid – svara senast den 16/11

För att komma igång med forskningen redan nu i höst behöver vi ha svar från ditt företag så snart som möjligt. Meddela om du och ditt företag önskar gå med i abonnemangserbjudandet eller inte. 

Anmäl ditt företag till forskningsabonnemanget här! 

FutureHeat 
För företag som är extra intresserade finns det möjlighet att gå in i programmet FutureHeat (efterföljare till Fjärrsyn) med större kraft och engagemang genom att vara med i styrgrupper och fokusgrupper. Läs mer i filen till höger kallad Offert FutureHeat eller hör av er till Fredrik Martinsson.  

Vi tar förstås gärna emot frågor och synpunkter om du vill diskutera något kring det här. Kontakta i så fall Fredrik Martinsson.