Intresse för ny kunskap

Intresseanmälan FutureHeat 2019 - 2021

Hej fjärrvärmeintressent! Vi vill gärna veta att du och ditt företag är intresserade av att delta i den fortsatta fjärrvärmeforskningen redan nu. Passa också på att skicka med de viktigaste utvecklingsfrågorna för ditt företag när du svarar på intresseanmälan.

Energiforsk har under det senaste året framgångsrikt drivit den första etappen av FutureHeat som sträcker sig till januari 2019. Tio projekt är igång och börjar redan leverera resultat, och många fler intressanta resultat är att vänta under hösten. Den 21 november håller vi därför programmets första resultatseminarium.

Nu vidareutvecklar vi fjärrvärmeforskningen i etapp II av FutureHeat som planeras att pågå mellan januari 2019 och december 2021.

Intresserad av ny kunskap och att påverka forskningsinriktningen?

Förutom ert intresse behöver vi information om vem som är er kontaktperson i den här frågan. Det krävs mycket för att få ihop ett helt forskningsprogram och det är därför viktigt för oss att redan nu få en indikation på intresset i branschen inför ett kommande erbjudande som vi planerar att skicka ut i oktober.

De allra flesta fjärrvärmeintressenter var tidigare medlemmar i Svensk Fjärrvärme och kunde då gemensamt finansiera och vara delaktiga i forskningsprojekt framförallt inom Fjärrsyn. Men efter att Energiföretagen Sverige bildades ser affärsmodellen för gemensamma forskningsfrågor annorlunda ut, och forskningen inom fjärrvärme och fjärrkyla hanteras numera av oss på Energiforsk. Det finns inte längre någon FoU-avgift till branschorganisationen. Det är Energiforsk som är branschens forskningsorgan.

Om intresset för nya rön och användbar kunskap från forskningen blir lika stort som för Fjärrsyn finns det all anledning att tro att FutureHeat kommer att kunna leverera minst lika mycket intressanta och användbara resultat.

Fördelarna med att delta

 • Möjlighet att påverka inriktningen på fjärrvärmeforskningen så att den är relevant, i framkant och svarar på de kunskapsbehov som finns.
 • Rätt prioritering av forskningsfrågor tack vare en omfattande omvärldsbevakning och en pågående dialog mellan företag, myndigheter och forskare.
 • Tillgång till ett strukturerat nätverk av (o)likasinnade personer att utbyta idéer och erfarenheter med.
 • Säkerställa kompetensuppbyggnaden hos så väl akademi, konsluter som energiföretag
 • Få direkt tillgång till forskningsresultat och lösningar i forskningsfronten.

Anmäl intresse och påverka forskningsinriktningen

Nu är det bara ett par klick till intresseanmälan till FutureHeat etapp II. Passa på att göra ett medskick kring de viktigaste utvecklingsfrågorna för ditt företag när du svarar på intresseanmälan. I oktober skickar vi ett erbjudande om att vara med i programmet till er som svarat, då innehåll och forskningsinriktning beskrivs mer i detalj. Anmäl ditt intresse här senast den 24 augusti!

Om nuvarande FutureHeat

Det finns för närvarande tio pågående projekt inom de tre fokusområdena:

 • Nätet som strategisk infrastruktur
 • Byggnader som en reglerresurs
 • Fjärrvärmen och fjärrkylans roll

Projekten och vad de kommer leda fram till finns beskrivna här på energiforsk.se. Bland annat finns ett litet men viktigt projekt kallat Provning av "fast response meters", som kommer att ge underlag till kommande standarder för termiska energimätare. Ett annat exempel är projektet Värderingsmodell för efterfrågeflexibilitet, som tar fram ett kommersiellt verktyg där ni som fjärrvärmebolag kan räkna på nyttan med att använda era kunders efterfrågeflexibilitet.

Kontakta gärna deltagare i styrgruppen för att få deras beskrivning av programmet och motivering till hur just ditt företag kan vinna på att vara med i FutureHeat.

Kort om nästa etapp av FutureHeat

Övergripande intresseområden kommer att tas fram av styrgruppen under september baserad på din input via intresseanmälan. Därefter kommer vi att göra riktade utlysningar till forskarvärlden. Konkreta projektförslag kommer att mejslas fram genom ett samspel mellan förslagsställarna och styrgruppen. Efter en återkoppling till de sökande väljs därefter de projektförslag ut som får starta.

Programmet leds av Energiforsk tillsammans med en styrgruppen, som består av representanter från medverkande fjärrvärmebolag. Alla företag som är med i programmet kommer att få en förfrågan om att delta i någon av de olika projektens referensgrupper. Det är en bra möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för de som är med!

Budget och finansiering

Förslag till budget för de tre åren 2019 till och med 2021 är i nivå med det som branschen tidigare finansierade i Fjärrsyn, det vill säga 10 miljoner kronor per år.Den allra största delen går direkt till projektutförarna. Vi räknar också med att växla upp finansieringen via separata projektansökningar och att få medfinansiering från andra företag som deltar i våra projekt. I programmets första ettapp lyckades vi nästan dubbla den totala projektbudgeten genom ett aktivt arbete med att matcha projekten med andra medfinanisärer.

Mindre företag har ofta inte tid och resurser att vara med i styrningen av programmet. Vill ni som litet företag bara följa ett projekt och delta i en referensgruppså är det helt i sin ordning, alla deltar efter sin förmåga.

Insatsen för varje företag som är med i programmet är baserad på företagets storlek  i kombination med den nytta Energiforsk bedömer att företaget får ut av att vara med. Finaniseringplanen innehåller en viss överfinanisering som kommer att justeras när det är klart hur stor anslutningen till forskningsprogrammet blir.

Mängd fjärrvärme/år   Bolag      Summa/år        Totalt/år

0 - 49 GWh                                         31 st                         25 000                  775 000

40 - 149 GWh                                     35 st                        75 000                  2 625 000

150 - 299 GWh                                  24 st                       120 000                2 880 000

300 - 999 GWh                                  23 st                       200 000                4 600 000

>1000 GWh                                      7 st                          300 000                 2 100 000

Totalt                                                                                                                   12 980 000

Nästa steg

Den nuvarande planen för hur vi går från din intresseanmälan till start av nya forskningsprojekt är ser ut så här:

 • Början av juli 2018 – intresseanmälan skickas ut
 • Senast den 24 augusti: Skicka in din intresseanmälan här
 • Augusti 2018 – sammanställningar av intresseanmälningar
 • September 2018 – styrgruppen i FutureHeat etapp I, identifierar intresseområden inför den kommande etappen
 • Oktober 2018 – en offert skickas till alla som svarat på intresseanmälan
 • November 2018 – utlysning och presentationer av nya projektförslag
 • Januari 2019 – start av nya projekt
 • Januari 2019-2021 – projektgenomförande, programstyrning, kommunikation och resultatspridning

Kontaktperson

Kontaktperson för den här intresseanmälan är Fredrik Martinsson, programansvarig på Energiforsk.
08-677 27 57 | 070 188 80 27. 

Med vänlig hälsning

Energiforsk AB