BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Emma Hagner";RSVP=TRUE:mailto:emma.hagner@energiforsk.se ATTENDEE;CN="Madelene Danielzon Larsson";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:ma ilto:madelene.danielzon.larsson@energiforsk.se CLASS:PUBLIC CREATED:20230414T080741Z DESCRIPTION:Välkommen till Svenskt vattenkraftcentrums lunchwebbinarium! D et sista fredagen varje månad under 2023\, med undantag för ett sommarup pehåll\, kommer två till tre projekt att presenteras och diskuteras unde r ett 45 minuter långt lunchwebbinarium.\n\nDetta är ett gratis webbinar ium. Alla webbinarium spelas in och publiceras på Energiforsks hemsida ef teråt. \n\n***\n\n\nFör frågor om webbinarierna\, kontakta Andrea . \n\nFör frågor om Svenskt v attenkraftcentrum eller om innehållet i webbinarierna\, kontakta Emma . \n_____________________________________ ___________________________________________ \nMicrosoft Teams-möte \nAnsl ut från datorn\, mobilappen eller rumenheten \nKlicka här för att anslu ta till mötet \nMötes-ID: 332 886 386 851 \nLö senord: 9oEAEz \nLadda ned Teams | Anslut på webben \nLäs mer | Mötesalternativ \n___________________________ _____________________________________________________ \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20230428T124500 DTSTAMP:20230413T145534Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20230428T120000 LAST-MODIFIED:20230414T080741Z LOCATION:Microsoft Teams-möte ORGANIZER;CN="Andrea Bille Pettersson":mailto:andrea.bille.pettersson@energ iforsk.se PRIORITY:5 RRULE:FREQ=MONTHLY;COUNT=8;BYDAY=FR;BYSETPOS=-1 SEQUENCE:4 SUMMARY:SVC lunchwebbinarium TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001B210665476DD901000000000000000 010000000711ABC910EC0C142A8093CF39BE21D8B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
\nVälkommen till Svenskt vattenkraftcentrums lunchwebbinarium! Det si sta fredagen varje månad under 2023\, med undantag för ett sommaruppehå ll\, kommer två till tre projekt att presenteras och diskuteras under ett 45 minuter långt lunchwebbinarium.
\n
\n
\n
\n
\nDetta är ett gratis webbinarium. Alla webbinarium sp elas in och publiceras på Energiforsks hemsida efteråt. \;
\n\n
\n
\ n
\n***
\ n
\n
\n< /i>
\n
\n För frågor om webbinarierna\, kontakta \nAndrea. \;
\n
\nFör frågor om Svenskt vattenkraftc entrum eller om innehållet i webbinarierna\, kontakta\n\nEmma . \;
\n
\n< div style="width:100%" class="elementToProof">_______________________ _________________________________________________________\n
\n
\n
Micr osoft Teams-möte\n
\n
\n
Anslut från datorn\, mobila ppen eller rumenheten\n
\nKlicka\n här för att ansluta till mötet
\n< div style="margin-bottom:20px\; margin-top:20px">\n
Mötes-ID:\n332 886 386 851 \n
\nLösenord: 9oEAEz\n\n\n
\n
\n\n
\n
\n
\n
\n
\n
__________________________ ______________________________________________________\n
\n\n
\n
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20230413T145534Z BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230414T080741Z DESCRIPTION:\n DTEND:20230630T104500Z DTSTAMP:20230412T142003Z DTSTART:20230630T100000Z LAST-MODIFIED:20230414T080741Z PRIORITY:1 RECURRENCE-ID:20230630T100000Z SEQUENCE:2 SUMMARY:Avbruten: SVC lunchwebbinarium TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001B210665476DD901000000000000000 010000000711ABC910EC0C142A8093CF39BE21D8B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n

\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:2 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20230412T142003Z BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20230414T080741Z DESCRIPTION:\n DTEND:20230728T104500Z DTSTAMP:20230412T142014Z DTSTART:20230728T100000Z LAST-MODIFIED:20230414T080741Z PRIORITY:1 RECURRENCE-ID:20230728T100000Z SEQUENCE:3 SUMMARY:Avbruten: SVC lunchwebbinarium TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000001B210665476DD901000000000000000 010000000711ABC910EC0C142A8093CF39BE21D8B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n\n\n\n\n

\n

\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:2 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20230412T142014Z BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR