2020-03-18

Nu tar Skogsindustriella programmet emot projektidéer!

Fram till och med den 12 april öppnar vi för nya projektidéer till Energiforsks skogsindustriella program som tar sikte på handfasta projekt kring de problem som upplevs på massa- och pappersbruken.

Programmet har prioriterat några forskningsområden

  • Att kunna nyttiggöra sidoströmmar och restvärme
  • En effektiv kemikalieanvändning och återvinning av kemikalier
  • Ökad energieffektivisering

Välkommen att lämna projektidéer till och med den 12 april 2020. 
Läs mer om utlysningen här. 

Nyheter