2021-10-06

Med vattenkraften i fokus

Göran Sandström är ny kollega på Energiforsk. Göran har arbetat i energibranschen i över 15 år och blir nu en välkommen förstärkning på Energiforsks forskningsområde vattenkraft.

Göran Sandström kommer närmast från Skellefteå kraft där han har jobbat med nybyggnationer och utvecklingsfrågor inom vattenkraften. Göran har också jobbat med drift- och underhållsfrågor inom området på Fortum. Intresset för vattenkraften är stort och Göran framhåller gärna dess fördelar:

– Många tror att vi har nått vattenkraftens fulla potential, men genom att ta bort flaskhalsar och utöka antalet aggregat, kan vattenkraften leverera så mycket mer. Nu är det viktigt att vi vågar gå in i tillståndsprocesserna och se vilka effektökningar som kan göras. Vattenkraften behövs för att balansera Sveriges energisystem.

Göran är civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning mot maskinteknik. Det sista året läste Göran på Ecole Polytechnique i Montreal.

Energiforsk arbetar med forskning inom sex områden; vattenkraft, värme och kyla, kärnkraft, trygg elförsörjning, sol och vind och energisystem. Det ger en stor bredd i energifrågorna, vilket Göran tycker ska bli intressant:

– Genom jobbet på Energiforsk hoppas jag att få medverka till forskning som visar hur olika energislag kan kombineras så att vi kan få till ett så effektivt energisystem som möjligt.

Förutom frågor med teknisk inriktning inom vattenkraften kommer Göran att jobba med miljöfrågor i programmet ”Vattenkraftens miljöfrågor”. 

– Det ska bli spännande att jobba med miljöfrågorna. Omprövningen av vattenkraften kräver avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga. Det finns mycket att ta tag i och här tror jag att mina erfarenheter kan komma väl till pass. 

Göran har nyligen flyttat ner till Mälardalen från Umeå och bor nu i en lägenhet i Stockholms innerstad. På fritiden gillar Göran att renovera hus och lägenheter:

– Just nu bor jag i en nyproduktion, det känns skönt, men samtidigt längtar jag efter något trevligt projekt att ta mig an. Jag gillar trakterna här omkring och kanske dyker det snart upp ett intressant objekt att fixa till!

Nyheter