Rapport

Transportkedja för askåterföring till skog

Lakningsstudien visar att långtidslagring av färdiga granuler i anslutning till spridningsobjekt kräver någon form av väderskydd, genom exempelvis täckning med presenning. Användning av returtransport vid ett avstånd på 50 km innebär en kostnadssänkning på 30 % (19 kr/ton). Detta ska ställas i relation till kostnaden av täckning av granuler och extra planering.

En försiktig uppskattning av täckningskostnaden visar att den överstiger besparingen i transportkostnad. Ett sätt att i mindre omfattning använda sig av returtransporter i bulk är att använda sig av returtransporter som komplement till direktleveranser av aska när askspridaren befinner sig i samma område som produktionen av biobränsle. Då majoriteten av produktionen av biobränsle sker under vinterhalvåret och majoriteten av askåterföringen sker under sommarhalvåret, kan detta bli en högst begränsad verksamhet. Samtidigt ställer det stora krav på en effektiv planering, vilket i sin tur kräver utveckling av gemensamma planeringsverktyg för kedjans olika aktörer. Användning av granuler framför krossaska innebär i sig 15 % lägre transportkostnad på grund av lägre fukthalt. Om granulerna inte skyddas för nederbörd kommer upptag av vatten på grund av granulernas porositet att leda till ökade spridningskostnader.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2016:303

Författare

Daniel Glimtoft