Bli medlem!

Även du eller ditt företag kan bli medlem

Ett medlemskap ger dig möjlighet att delta i arbetsgrupper och studiekommittéer, ta del av de senaste nyheterna inom elkraft, få tillgång till Cigres rapportdatabas och erhålla rabatterat deltagande på Cigres konferens. Här kan du också bidra med din och ditt företags expertkunskap i ett internationellt forum.

Det finns olika typer av medlemskap i organisationen. Ladda ner mer information här till höger!

 • Individuellt medlemskap (kategori I) för ingenjörer, forskare eller företagsledare. Avgift år 2024: 3050kr.
 • Individuellt medlemskap (kategori II) för unga (upp till 35 år). Avgift år 2024: 1400kr.
 • Kollektivt medlemskap (kategori I) för ett företag eller organisation. Avgift år 2024: 9450kr (max 6 personer kan erhålla reducerad konferensavgift, ca -20%)
 • Kollektivt medlemskap (kategori II) för institution vid universitet eller högskola. Avgift år 2024: 4680kr. (max 3 personer kan erhålla reducerad konferensavgift, ca -20%)
 • Studentmedlemskap. Kostnadsfritt.

Vill du bli medlem eller få mer information om medlemskap, kontakta nationalkommitténs sekreterare och ange

 • Typ av medlemskap som önskas
 • Efternamn 
 • Förnamn
 • Arbetsgivare
 • Titel
 • Besöksadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår

Studenter behöver också meddela högskolenamn, kursnamn, tid för planerad examen och namn på handledare.

Ladda ner

2024 Ind I Member Info
pdf 711,3 kB
2024 Stud Member Info
pdf 701,3 kB