Bli medlem!

Även du eller ditt företag kan bli medlem

Ett medlemskap ger dig möjlighet att delta i arbetsgrupper och studiekommittéer, ta del av de senaste nyheterna inom elkraft, få tillgång till CIGRE:s rapportdatabas och erhålla rabatterat deltagande på CIGRE:s konferens. Här kan du också bidra med din och ditt företags expertkunskap i ett internationellt forum.

Det finns olika typer av medlemskap i organisationen. Ladda ner mer information här till höger!

 • Individuellt medlemskap (kategori I) för ingenjörer, forskare eller företagsledare. Avgift år 2022: 2450kr.
 • Individuellt medlemskap (kategori II) för unga (upp till 35 år). Avgift år 2022: 1175kr.
 • Kollektivt medlemskap (kategori I) för ett företag eller organisation. Avgift år 2022: 8750kr (max 6 personer kan erhålla reducerad konferensavgift, ca -20%)
 • Kollektivt medlemskap (kategori II) för institution vid universitet eller högskola. Avgift år 2022: 4280kr. (max 3 personer kan erhålla reducerad konferensavgift, ca -20%)
 • Studentmedlemskap. Kostnadsfritt.

Vill du bli medlem eller få mer information om medlemskap, kontakta nationalkommitténs sekreterare

och ange

 • Typ av medlemskap som önskas
 • Efternamn 
 • Förnamn
 • Arbetsgivare
 • Titel
 • Besöksadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Födelseår

Studenter behöver också meddela högskolenamn, kursnamn, tid för planerad examen och namn på handledare.