Papers Session 49

Papers till Session 49

Den 15 mars 2021 är sista dagen för att lämna synopsis till den svenska Nationalkommittén inför nästa CIGRE kongress som hålls i Paris i augusti nästa år. Nu är det möjligt att ladda ner ett dokument som visar hur processen med papers går till och en mall för hur ett synopsis ska skrivas.

CIGRE önskar i sitt Call for Papers bidrag kring samtliga aspekter av elkraft, produktion, transmission, distribution, lagring och användning. Missa inte att sprida detta i dina egna nätverk, så att så många som möjligt har möjlighet att söka. Den 15 mars 2021 är sista dag att lämna synopsis till papers genom ett mejl till Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som samordnar den svenska verksamheten.

Innan dess ska huvudförfattaren ha skickat sitt synopsis till aktuell studiekommittéansvarig för granskning. De olika studiekommittéansvariga kommer sedan att kontaktas av den svenska Nationalkommittén för ett utlåtande. Efter granskning och urval, kommer nationalkommittén att skicka in de bidrag som har valts ut till CIGRE:s kansli i Paris, senast den 30 april 2021.  

Ladda ner dokument som visar hur hela processen går till och en mall för hur synopsis ska skrivas här intill.

 

Skicka in ditt synopsis senast den 15 mars 2021 till Susanne Stjernfeldt. Nationalkommittén granskar alla bidrag och återkopplar till författarna om det behöver göras några förändringar i materialet innan synopsis skickas till Paris för vidare granskning.

– Det ska bli otroligt spännande att se vad som kommer in. Tänk på att det ställs höga krav på den vetenskapliga höjden i era synopsis och att ansvarig för den svenska studiekommittén redan har granskat det inskickade materialet, säger Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som koordinerar CIGREs verksamhet i Sverige.

Datum för hela processen med synopsis

  • Författare skickar in synopsis till den svenska representanten för respektive studiekommitté (SC) och till den svenska nationalkommittén (SNC) (Susanne Stjernfeldt) senast den 15 mars 2021.
  • SC-representanten ska skicka sitt utlåtande till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 1 april.
  • SNC ska utvärdera synopsis den 8 april 2021.
  • Författare får eventuella kommentarer den 9 april 2021.
  • Vid kommentarer, så skickar författaren en uppdaterad synopsis till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 23 april 2021.
  • Susanne sänder in synopsis till CIGRES centrala databas senast den 30 april 2021.

 

Strukturen för sessionens fokusområden finns att hämta under CIGREs Preferred subjects

Mall för synopsis.

Ladda ner

CIGRE 2022 Flow chart
pdf 131,6 kB