Papers Session 49

Papers till Session 49

Den 15 mars 2021 är sista dagen för att lämna synopsis till den svenska Nationalkommittén inför nästa CIGRE kongress som hålls i Paris i augusti nästa år. Nu är det möjligt att ladda ner ett dokument som visar hur processen med papers går till och en mall för hur ett synopsis ska skrivas.

 

CIGRE önskar i sitt Call for Papers bidrag kring samtliga aspekter av elkraft, produktion, transmission, distribution, lagring och användning. Missa inte att sprida detta i dina egna nätverk, så att så många som möjligt har möjlighet att söka. Den 15 mars 2021 är sista dag att lämna synopsis till papers genom ett mejl till Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som samordnar den svenska verksamheten.

Innan dess ska huvudförfattaren ha skickat sitt synopsis till aktuell studiekommittéansvarig för granskning. De olika studiekommittéansvariga kommer sedan att kontaktas av den svenska Nationalkommittén för ett utlåtande. Efter granskning och utlåtande, kommer nationalkommittén att skicka in de bidrag som har valts ut till CIGRE:s kansli i Paris.  

Ladda ner dokument som visar hur hela processen går till och en mall för hur synopsis ska skrivas här intill.

– Det ska bli otroligt spännande att se vad som kommer in. Tänk på att det ställs höga krav på den vetenskapliga höjden i era synopsis och att ansvarig för den svenska studiekommittén redan har granskat det inskickade materialet, säger Susanne Stjernfeldt på Energiforsk som koordinerar CIGREs verksamhet i Sverige.

Datum för hela processen med synopsis och artiklar

 • Författare skickar in synopsis till den svenska representanten för respektive studiekommitté (SC) och till den svenska nationalkommittén (SNC) (Susanne Stjernfeldt) senast den 15 mars 2021.
 • SC-representanten ska skicka sitt utlåtande till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 1 april.
 • SNC ska utvärdera synopsis den 8 april 2021.
 • Författare får eventuella kommentarer den 9 april 2021.
 • Vid kommentarer, så skickar författaren en uppdaterad synopsis till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 23 april 2021.
 • Susanne sänder in synopsis till CIGRES centrala databas senast den 30 april 2021.
 •  Författare får återkoppling från CO den 2 juni 2021 och kan skriva sina artiklar till den 1 november 2021.
 •  Författare skickar sina artiklar till SNC (Susanne Stjernfeldt) och aktuell SC-representant senast den 2 november 2021.
 •  SNC och SC-representanter granskar och eventuellt kommenterar artiklarna från den 2 november till den 8 december 2021.
 •  SNC och SC-representanter skickar sina utlåtande till SNC (Susanne Stjernfeldt) senast den 9 december 2021.
 •  Artiklarna värderas på SNC-mötet den 10 december 2021.
 •  Författarna får återkoppling senast den 13 december 2021 och kan uppdatera sina artiklar till den 5 januari 2022.
 •  Författare skickar eventuella uppdateringar till SCN (Susanne Stjernfeldt) senast den 6 januari 2022.
 •  SNC sparar upp samtliga artiklar till CO-DB den 7 januari 2022.
 •  Författare får återkoppling från CO den 27 maj 2022.

Strukturen för sessionens fokusområden finns att hämta under CIGREs Preferred subjects

Mall för synopsis.

Ladda ner

CIGRE 2022 Flow chart
pdf 131,6 kB