CoordiNet svensk demo

Om CoordiNet i Svertige

Den svenska delen av CoordiNet arbetar för att möjliggöra lokal flexibilitet i elnäten för att skapa förutsättningar för att ge nuvarande och framtida kunder den el de efterfrågar.

Vattenfall, E.ON och Svenska Kraftnät skapar marknadsplatser för flexibilitet där elnätens kunder ska kunna bidra med ökad eller minskad last, och med ökad eller minskad produktion.

Läs mer om vad som görs i olika delar av landet genom att gå in på sidorna i menyn ovan! 

Mer om svenska demos här: