Projekt

Nyheter och resultat om elektriska och magnetiska fält

Projektet handlar om omvärldsbevakning och förmedling av nyheter och forskningsresultat om elektriska och magnetiska fält till företag och organisationer i energibranschen.

Informationen finns på ett antal sidor under knapparna Forskning, Frågor och svar, Regelverk och Riskperspektiv.

Projektledare är Björn Cedervall som är docent i medicinsk strålningsbiologi på Karolinska Institutet, civilingenjör med kärnkemi och biokemi som huvudämnen från KTH, samt radiologispecialist vid Vattenfall sedan 1987 där hälsofrågor som rör elektriska och magnetiska fält tillkom under 1990-talet. 

Björns doktors- och docentutbildning handlade om varför olika människor är olika känsliga för joniserande strålning. Han har också arbetat med kemiska ämnen som är riskfyllda genom att de kan skada arvsmassan, DNA. Dessa referensområden är en jämförelsegrund för riskfrågor som hänger ihop med icke-joniserande strålning dit elektriska och magnetiska fält hör. Det är Björn Cedervall som står för texter och förklaringar på webbsidorna Elektriska och magnetiska fält. 

Om projektet

Projektledare
Björn Cedervall
docent i medicinsk strålningsbiologi på Karolinska Institutet och radiologispecialist på Vattenfall sedan 1987.
Tid

november 2017 - november 2020