Om programmet

Om Elkraft

Elkraft är ett forum för dialog och samverkan. Vårt mål är att identifiera och starta konkreta projekt som drivs i samverkan mellan akademi och näringsliv.

Några aktiviteter som vi planerar att göra är att:

  • genomföra behovsanalyser
  • definiera frågeställningar för projekt i samverkan med utförare
  • facilitera företags medverkan i referensgrupper och liknande
  • handleda Exjobb
  • förmedla Internships
  • starta projekt
  • följa och kvalitetssäkra framdrift av projekt
  • Kommunicera och sprida resultat så att ny kunskap kommer till nytta