Utlysning

Utlysning Elnätens digitalisering & IT-säkerhet

Elnätens digitalisering och IT-säkerhet är forskningsprogrammet som gör det möjligt för energisektorn att påverka och förbereda sig för att kunna möta förändringar och utmaningar i framtidens elnät. Elnätets roll bedöms bli än mer komplex samtidigt som elnätet är helt avgörande för ett fungerande samhälle.

Vi söker nu projekt som hittar lösningar för framtida utmaningar som bland annat är energiöverenskommelsens ambition att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040, urbanisering, kapacitetsbrist och nätreglering som ställer krav på effektivitet, leveranssäkerhet och nya investeringar.

Det är viktigt att forskningsresultaten kommer till konkret nytta för programmets uppdragsgivare och intressenter som är elnätsägare, myndigheter, intresseorganisationer och leverantörer till energisektorn. ​

Fokusområden för forskningen

Programmet fokuserar inledningsvis på att få svar på frågor inom områdena:

1. Mätsystem, datainsamling, användning av data för drift, riskanalys och effektivisering. 
2. Skapa efterfrågeflexibilitet genom övervakning och kontroll med teknik som AI, blockkedjeteknik och
    visualisering i form av kundupplevelse vid avbrott och störningar. 
3. Fysisk ombyggnad till kommunicerande elnät.
4. Ökad automation i distributionsnätet, kommunikation och kontroll för övervakning av lågspänningsnät. 
5. Hållbar utveckling, blockkedjeteknik, drönare och upplevelser med Virtual Reality, VR och Augmented Reality, AR
6. Incitament för sensorer, automation och molntjänster

Insikt och kommunikation

Vi ställer höga krav på att du som ska utföra projekt har förståelse för problembilden och idéer om hur resultaten ska omsättas i praktiken i företag och organisationer. Vilka som är mottagare av projektresultaten och hur resultaten ska användas ska beskrivas i projektansökan. Utlysningen omfattar cirka 5,4 Mkr och i urvalet av ansökningar kommer vi att prioritera:  

  • tekniska projekt, gärna pilot- eller demonstrationsprojekt, handböcker
  • behovsstyrda och problemlösande projekt som engagerar problemägarna
  • projekt som strävar efter nätverkande och kompetensuppbyggnad, syntesrapporter

Sök senast 30 juni 2022

Från och med nu och fram till juni 2022 går det att ansöka om projekt. Ansökningarna behandlas fortlöpande på programmets programstyrelsemöten. Vi siktar på att varje projekt har ett pristak på cirka 500 000 kronor. För högre belopp, krävs befintlig samfinansiering alternativt annat externt samarbete. För mer information om programmet, se programbeskrivningen och den detaljerade utlysningstexten. Övriga frågor om utlysningen besvaras av Susanne Stjernfeldt.

Använd programmets underlag för projektansökan – ansökningsformuläret och mall för projektbeskrivning

Välkommen med din ansökan!