Projekt

CIM/CGMES - Utbyte av elnätsdata

Den avreglerade energimarknaden tillsammans med ökad förnybar produktion, minskning av kraftverk som använder fossila bränslen, leder till att det har blivit svårare för driftcentralerna att prognosticera energiproduktionen. Samtidigt ökar kraven på leverans- och driftsäkerhet av el, både från konsumenter, nätbolag och myndigheter.

För att leva upp till dessa förväntningarna mot den gällande produktionen, måste de europeiska driftcentralerna på transmissions- och distributionsnivå, vid utbyte av elnätsdata mellan ländernas driftcentraler, få detaljerade modeller av elnätet. Sådan har sedan länge funnits hos de enskilda driftcentralerna på nationell nivå. Med den ökade energihandeln och de snabba kasten av distribuerad energiproduktion, kan inte längre de enskilda TSOerna göra en säkerhetsutvärdering enbart för det egna elnätet. Stora delar av de kringliggande elnäten måste tas med i utvärderingen.

Common Information Model, CIM är en internationell standard för utbyte av elnätdata mellan olika länders driftcentraler och beskrivs i IEC 61970.
ENTSO-E har arbetat fram Network Codes, ett kravställande dokument för att data ska utbytas och vilket sätt informationsutbytet skall ske. Vidare har ENTSO-E tagit drivit fram en europeisk standard CGMES, Common Grid Model Exchange Standard, som bygger på CIM för att möta de system- och driftkrav som Network Codes ställer. Network Code för säkerhetsutvärdering (CACM) är sedan 2015-07-25 en tvingande lag där varje enskild TSO är ålagd att implementera CGMES.

Vidare har ENTSO-E och i Network Codes identifierat att den förnybara energiproduktionen ofta är inkopplad på lägre spänningsnivåer och att regionnäten har stor betydelse för tillståndet i det samlade transmissionsnätet. Därför kräver ENTSO-E att även distributionsföretagen kan utbyta data mha CGMES.

Projektet ska via nätverket öka och sprida kunskap om CIM/CGMES, underlätta införandet av CGMES hos svenska transmissions-, distributions- och energimarknadsföretag.

Vill du gå med i nätverket? Kontakta då Simon Lindroth.

Hänt inom området

Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om projektet

Projektledare
Simon Lindroth, Sweco AB