Program

Energiforsks standardiseringsverksamhet

Energiforsk driver de två standardiseringsprogrammen Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SIS och Energiföretagens standardiseringsverksamhet inom SEK.

SEK, Svensk Elstandard, bedriver standardiseringsarbete inom det elektromekaniska området.

SEK är svensk nationalkommitté av CENELEC, som arbetar med Europastandarder och IEC, som arbetar med internationella standarder. SEK koordinerar det svenska arbetet inom området.
SEK är en ideell organisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, företag och organisationer som har ett intresse av att medverka i och påverka arbetet med tekniska regler inom elektrotekniken.

Mer om SEK-programmet

SIS, Swedish Standards Institutebedriver standardiseringsarabete inom ett brett område där flera standarder berör energiområdet.

På samma sätt som SEK koordinerar arbetet inom CENELEC och IEC, så koordinerar SIS det svenska arbetet inom CEN på det europeiska området och ISO internationellt.

Mer om SIS-programmet 

Ansvarig

Uppdragsgivare

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät