Program

Fossilfria transporter

Här samlar vi projekt och resultat kring transportsektorns energi- och klimatomställning. Sverige har som mål att klimatutsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

När politikerna väljer att satsa på stöd till klimatvänliga drivmedel är det viktigt att man väger in utsläppen längs hela livscykeln och inte enbart fokuserar på utsläpp från avgasrören då policyåtgärder annars riskerar att bli missriktade och leda till oönskat resultat. Här är så kallade Well to wheel – analyser är ett steg i rätt riktning.

Elektrifiering av den svenska fordonsflottan anses vara en av de viktiga pusselbitarna för att vi ska nå klimatmålen. Men det ställer krav på en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen. Det bygger också på att det görs i samklang med elsystemets leveransförmåga och med elnätens förmåga att hantera höga och till viss del intermittenta effektuttag.

Det råder en allmän konsensus om att vi inte når målen med dagens förutsättningar och att det behövs en palett av åtgärder förutom mer klimatvänliga drivmedel. Det handlar exempelvis om ett förändrat beteende kring hur vi transporterar varor och oss själva och att skatter och styrmedel kontinuerligt behöver följas upp och anpassas efter utvecklingen. Allt det här behöver ske i ökad dialog mellan näringslivet, forskningen och politiken.

Här hittar du aktuell information om projekt och resultat med koppling till transportsektorns energi- och klimatomställning.

Hänt inom programmet

Ett elsystem för elfordon

Igår hade SVT ett inslag om de utmaningar för elnäten som en elektrifiering av fordonssektorn kan innebära. Det är därför bra att Energiforsk nu förbereder ett nytt projekt om hur elsystemet ska anpassas för att inte elnäten blir en begränsande faktor för en omfattande elektrifiering av fordonsflottan.

28 okt 2020 - Energisystem


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Åsa Elmqvist
08-677 27 61

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Fossilfria transporter och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.