Rapport

Climate impact of a passenger car in Sweden

This is a review of the total carbon dioxide equivalent emissions of a passenger car in Sweden from a life cycle perspective, a so called Well-To-Wheel approach, WtW including production and scrapping of the car.

The greenhouse gas emissions of each fuel type have been indicatively compared. The goal was to indicate quantitatively how selected fuel types in the current Swedish market compare with each other in terms of greenhouse gas, GHG emissions, accounting all stages in the vehicle and fuel life cycle, i.e. production of vehicles, use phase of 200 000 km and the vehicle end-of-life. In addition to conventional fuels and electricity, biofuels and hydrogen were included.

The study shows that HVO100, biogas and battery electricity powered vehicles can have three times lower climate impact than cars using conventional fuels.

The modelled results based on open source data of GHG emissions range from 9 to 37 tons of carbon dioxide equivalent during a vehicle’s full life cycle from production and use to the end-of-life treatment in the Swedish market. The sensitivity analyses show large variations of GHG emissions among the same fuel type produced from different in-feed sources, which can be further strengthened by assumptions on the production stage.

The results are an outcome of a model based on publicly available open data sources. The assumptions and limitations of sources used in the model directly affect the modelled results and therefore, for interpreting the results, getting acquainted with the assumptions behind the model’s main sources is encouraged. Due to data scarcity, sources with heterogeneous assumptions were accepted, and thus, the results should be interpreted as indicative.

Nyheter

Standarder och IoT

Internet of Things – sakernas internet – berör många områden. Vi i Sverige samarbetar internationellt med att ta fram standarder för att förverkliga system och tjänster som bygger på sakernas internet.

11 maj 2021


Om de första åren med värmeklustret

Under två år har Energiforsks värmekluster arbetet för att forskningsresultat ska komma till bättre användning och bidra med verklig nytta i branschen.

7 maj 2021 - Värme och kyla


Stort intresse för fortsatt forskning om sektorkoppling

En förstudie har tittat på vilka systemvinster som kan skapas genom en bättre samverkan av infrastruktursystemen för gas, el och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

27 apr 2021 - Energisystem


Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021 - Energisystem


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:724

Författare

Roger Gottleben, Adriana Tellez, Karina Puurunen and Henna Poikolainen