Rapport

Climate impact of a passenger car in Sweden

This is a review of the total carbon dioxide equivalent emissions of a passenger car in Sweden from a life cycle perspective, a so called Well-To-Wheel approach, including production and scrapping of the car.

The greenhouse gas emissions of each fuel type have been indicatively compared. The goal was to indicate quantitatively how selected fuel types in the current Swedish market compare with each other in terms of greenhouse gas, GHG emissions, accounting all stages in the vehicle and fuel life cycle, i.e. production of vehicles, use phase of 200 000 km and the vehicle end-of-life. In addition to conventional fuels and electricity, biofuels and hydrogen were included.

The study shows that battery electricity, HVO100, and biogas powered vehicles can have three times lower climate impact than cars using conventional fuels. The results are an outcome of a model based on publicly available open data sources. The assumptions and limitations of sources used in the model directly affect the modelled results and therefore, for interpreting the results, getting acquainted with the assumptions behind the model’s main sources is encouraged. Due to data scarcity, sources with heterogeneous assumptions were accepted, and thus, the results should be interpreted as indicative.

The modelled results are based on open source data of a GHG emissions and show a range from 9 to 37 tons of carbon dioxide equivalent during a vehicle’s full life cycle from production and use to the end-of-life treatment in the Swedish market. The sensitivity analyses show large variations of GHG emissions among the same fuel type as it is highly dependent on the feed-stock used for production. These variations can be pushed further depending on the assumptions used in the model regarding the production stage.

Nyheter

Marknad för stödtjänster i Skåne

En ny rapport skissar ramarna för hur utvecklingen av energimixen kan se ut i Skåne. "Vi hoppas att resultaten bidrar till att nödvändiga stödtjänster införs snarast" säger Ola Solér, projektansvarig på Region Skåne.

30 nov 2021


Podcasts x2 om vägen till ett koldioxidfritt samhälle

Förutom att poddarna CCS Panelen och EnergiStrategiPodden fokuserar på våra viktigaste klimatutmaningar och strategier inom energibranschen, har de även intervjuat vår vd Markus Wråke hur vi kan nå ett koldioxidfritt samhälle i Norden 2030.

22 nov 2021


Optimering av solcellsparker i nytt forskningsprojekt

Intresset för solcellsparker ökar kraftigt i Sverige. I ett forskningsprojekt med stöd från Åforsk, undersöker vi hur solcellsparker kan utformas och planeras med hänsyn till lokala väderförhållanden i kombination med prissignaler från elmarknaden.

17 nov 2021


Integrationskostnader från sol och vind

När vi ska integrera mera vind och sol i energisystemet uppstår integrationskostnader. Hur stora är kostnaderna, vad består de av och hur kan de bäst beräknas? Med utgångspunkt i en ny rapport av Lennart Söder diskuterades frågorna under ett webbinarium under torsdagen.

15 nov 2021


Nordens svar på klimatfrågan på COP26

Under FN:s stora klimatkonferens COP26 som hålls i Glasgow just nu kommer resultat från aktuella modelleringar som visar hur Nordens energisystem ska uppfylla Parisavtalet att presenteras.

4 nov 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:724

Författare

Roger Gottleben, Adriana Tellez, Karina Puurunen and Henna Poikolainen