Rapport

Climate impact of a passenger car in Sweden

This is a review of the total carbon dioxide equivalent emissions of a passenger car in Sweden from a life cycle perspective, a so called Well-To-Wheel approach, WtW including production and scrapping of the car.

The greenhouse gas emissions of each fuel type have been indicatively compared. The goal was to indicate quantitatively how selected fuel types in the current Swedish market compare with each other in terms of greenhouse gas, GHG emissions, accounting all stages in the vehicle and fuel life cycle, i.e. production of vehicles, use phase of 200 000 km and the vehicle end-of-life. In addition to conventional fuels and electricity, biofuels and hydrogen were included.

The study shows that HVO100, biogas and battery electricity powered vehicles can have three times lower climate impact than cars using conventional fuels.

The modelled results based on open source data of GHG emissions range from 9 to 37 tons of carbon dioxide equivalent during a vehicle’s full life cycle from production and use to the end-of-life treatment in the Swedish market. The sensitivity analyses show large variations of GHG emissions among the same fuel type produced from different in-feed sources, which can be further strengthened by assumptions on the production stage.

The results are an outcome of a model based on publicly available open data sources. The assumptions and limitations of sources used in the model directly affect the modelled results and therefore, for interpreting the results, getting acquainted with the assumptions behind the model’s main sources is encouraged. Due to data scarcity, sources with heterogeneous assumptions were accepted, and thus, the results should be interpreted as indicative.

Nyheter

Deformationer och portryck i experimentell fyllningsdamm

Vid Vattenfalls laboratorium i Älvkarleby har utvecklingen av deformationer och portryck vid dämningsupptagning och under drift med magasinet vid dämningsgräns undersökts.

5 jul 2021 - Vattenkraft


Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Energisektorns väg mot nollutsläpp

International Energy Agency's roadmap för energisektorns väg mot nollutsläpp, sprids över världen. Igår presenterade Timur Gül från IEA rapportens viktigaste resultat för 350 deltagare under ett webbinarium i Energiforsks regi.

22 jun 2021


Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Med avstamp i en metodhandbok för vattenhantering har sju dammägare i Ångermanälven testat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

21 jun 2021 - Vattenkraft


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:724

Författare

Roger Gottleben, Adriana Tellez, Karina Puurunen and Henna Poikolainen