Rapport

Långsiktiga investeringar och handel på framtidens elmarknad

Det svenska elsystemet håller på att ställas om. Vind- och solkraft byggs ut i snabb takt samtidigt som efterfrågan på el väntas öka kraftigt under de närmaste decennierna. Syftet med det här projektet har varit att identifiera och analysera de utmaningar som omställningen av elsystemet innebär och att bedöma hur och av vem som utmaningarna bör hanteras.

En stor utmaning rör incitamenten för långsiktiga investeringar i elsystemet. En annan stor utmaning rör elmarknadens regelverk, ”design”, och organiseringen av handelsplatser med mera. Den fråga som analyseras är om regelverket och övriga delar av elmarknadens utformning, kommer att vara ändamålsenliga och effektiva även i en framtid med en hög andel vind- och solkraft i produktionen av el.

En slutsats i projektet är att det är motiverat att som en ”försäkring” bygga upp en strategisk reserv med anläggningar som med kort varsel kan tas i bruk vid hotande kapacitetsbrist såväl under några timmar som under flera dygn i sträck. Men förutom införandet av en permanent strategisk reserv är det inte motiverat med några väsentliga förändringar av elmarknadens grundläggande regelverk. Däremot kommer elmarknadens aktörer, inklusive systemoperatören (Svenska kraftnät), att behöva anpassa handelsregler, kontraktsformer och mycket annat till de ändrade förutsättningar som omställningen till ett elsystem med hög andel vind- och solkraft innebär.

Nyheter

Svensk vattenkraftforskning på internationell konferens i Cambridge

Resultat från två svenska forskningsprojekt, varav ett projekt från Svenskt vattenkraftcentrum, har presenterats på den internationella konferensen OpenFOAM Workshop.

22 sep 2022 - Vattenkraft


Pressmeddelande: Minskad elförbrukning skulle kunna halvera elpriserna

Elpriserna i södra Sverige kan halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 procent. Det bekräftar en färsk studie som forskningsföretaget Energiforsk står bakom. För en eluppvärmd villa skulle prissänkningen ge en besparing på cirka 4 000 kronor i månaden i vinter.

18 sep 2022 - Energisystem


Energieffektivisering bästa sättet att snabbt sänka elpriserna

Genom att minska efterfrågan av el med 5 procent i Europa skulle elpriserna i elområde 3 minska snabbt och landa på ungefär samma nivå som sommaren 2021. Det visar en studie som Ea Energy Analyses har gjort på uppdrag av Energiforsk.

24 aug 2022


Representanter från kraftbranschen sökes till vårt SIS-program

Nu söker vi representanter inom tre av SIS-programmets kommittéer: 1) Standardisering för fasta bränslen, 2) Miljöledning, och 3) Biologisk mångfald. Välkommen med din intresseförfrågan!

15 aug 2022 - Trygg elförsörjning


Skogsindustriella programmet tar emot nya projektidéer

Har du som jobbar i näringslivet eller akademien idéer på hur svenska massa- och pappersbruk kan resurs- och energieffektivisera sina befintliga processer?

8 jul 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:859

Författare

Lars Bergman, Niclas Damsgaard, Nils Henrik M. Von Der Fehr, Pär Holmberg, Lars Joelsson, Per Lundström, Anders Moritz, Mats Nilsson, Rickard Nilsson, Andreas Regnell, Jan Rönnback, Jan Strömbergsson, Magnus Thorstensson och Stefan Montin